Průmysl strana 4

To, co si dnes sotva dokážeme představit, bude v budoucnu zcela běžnou součástí výroby

Efektivní, vysoce flexibilní výroba, která funguje samostatně a bez zásahu člověka. Zní vám to jako pohádka budoucnosti? Díky tzv. „autonomní továrně“ se tato pohádka může docela dobře stát realitou. Ovšem – řekněme si to upřímně – než budeme mít skutečně kompletně autonomní továrnu, čeká nás ještě dlouhá cesta. Rádi bychom se s vámi v následujícím textu podělili o názory, proč budou autonomní továrny v budoucnu nezbytné, jaký směr v tomto ohledu sleduje naše společnost a kde jsme již dosáhli prvních úspěchů v našich vlastních závodech i ve spolupráci s našimi zákazníky.

Simulace blízká realitě

Snadná a úplná simulace v blízkosti stroje: Nástroj Run MyVirtual Machine, jako digitální dvojče systému Sinumerik One od společnosti Siemens, vyplňuje operátorům obráběcích strojů mezeru mezi systémem NC simulace a CAM systémem. Díky tomu lze provádět simulace, které jsou hodny svého jména, protože zahrnují pracovní prostor, uvažují parametry os a zohledňují neproduktivní časy.

Umělá inteligence v průmyslu – základ inteligentní výroby

Vozíky se samy pohybují po výrobních halách, zařízení dokážou optimalizovat spotřebu energie v reálném čase, stroje samy provádějí kontrolu kvality a potřebným způsobem ji následně upraví přímo za provozu … Umělá inteligence představuje pro průmysl obrovský potenciál. Již nyní pomáhá zvyšovat efektivitu, flexibilitu a spolehlivost průmyslové výroby.

Cyklistické přilby na míru díky řešením společnosti Siemens

Protože žádné dvě hlavy nejsou stejné, každá helma HEXR je vytvořena tak, aby přesně odpovídala obrysům naskenované hlavy konkrétního zákazníka. Během několika vteřin sken vygeneruje virtuální model helmy skládající se z 30 000 bodů. Výroba každé helmy pak pomocí 3D tisku a následné odeslání trvá maximálně pět týdnů.

Průmyslová 3D tiskárna s digitálním dvojčetem

Společnost Ingersoll Machine Tools navrhla svou gigantickou průmyslovou 3D tiskárnu MasterPrint™ pomocí systému Sinumerik One. Jedná se o největší zařízení na světě využívající pro tisk termoplastické materiály. Tiskárna vytiskne velké díly a stejný stroj je následně opracuje do finálního tvaru. Výrobní náklady se tak snížily o 75 procent a lhůty plnění se zkrátily z měsíců na dny.

Průmyslová lokalizace a identifikace: vše pod kontrolou

Už v dávných dobách používali řemeslníci na výrobcích, které vznikly v jejich dílně, svou značku potvrzující, že příslušnou věc vytvořil určitý člověk, což dávalo vlastně záruku jakosti. V podmínkách moderní průmyslové velkovýroby to však nestačí.

Procesní know-how, které máte vždy při ruce

Výrobce strojů a zařízení GEA spolupracuje se společností Siemens na zavádění standardizované komunikace mezi řídicí platformou a stroji. Cílem je usnadnit budoucí integraci komponent a zařízení do nadřazených systémů prakticky bez dodatečných zásahů či nákladů. Díky společnému „jazyku“ budou mít odstředivky například k dispozici potřebné procesní know-how již z výroby.

Digitalizace – jedno slovo, dva různé procesy, obrovské důsledky

I když je čeština květnatý jazyk s bohatou slovní zásobou, občas se stane, zvláště při překládání z cizích jazyků, že nám „dojdou slova“. Například, když chceme přeložit z angličtiny pojmy „digitization“ a „digitalization“. Čeština nám pro obojí nabídne pouze jedno slovo – digitalizace. Jak zavádějící to může být, pochopíme, když si připomeneme význam uvedených anglických pojmů.

Umělá inteligence: I vodu můžeme šetřit chytře

Ztráty pitné vody ve vodovodní síti švédské společnosti VA SYD tvoří až deset procent všech dodávek vody k odběratelům. Důvodem bývají často netěsnosti vodovodního potrubí. Proto se společnost rozhodla zavést účinnější systém pro odhalování úniků vody s využitím umělé inteligence (AI).