Průmysl strana 3

Audi využívá umělou inteligenci při výrobě automobilů

Pilotní projekt v závodě Audi v německém Neckarsulmu využívá umělou inteligenci ke kontrole kvality bodových svarů při sériové výrobě. Na vývoji řešení, které by mělo být zavedeno i v dalších závodech, se podílejí společnosti Siemens a Amazon Web Services v rámci průmyslového cloudu koncernu Volkswagen.

Umělá inteligence pomáhá ve vodárenství

Aplikace prvků umělé inteligence (AI) se čím dál víc rozšiřují do všech průmyslových odvětví. Vodárenství a čistírenství není výjimkou. Budoucnost AI je především v analytických metodách vodárenství, tzn. tam, kde se analyzují velká data a řeší se optimalizace procesů.

Digitální dvojče přináší revoluci v oblasti protetické péče

Držet šálek v ruce s jistotou a lehkostí: To není vůbec nic snadného pro osoby po amputaci, které používají tradiční protézy. Již dávno to však neplatí pro ty, kdo používají bionickou ruku TrueLimb od společnosti Unlimited Tomorrow. S pomocí prvků z portfolia Xcelerator, jako je NX nebo digitální dvojče, zde dokážou vytvořit cenově dostupné a zároveň vysoce kvalitní protézy, které umožňují nejen držet šálek, ale i mnoho dalšího.

Edge Computing jako klíč k úspěchu

Klíček a zámek k sobě musejí pasovat, aby se mohly otevřít dveře do nového prostoru? Na cestě k digitalizaci strojů a zařízení hraje významnou roli i Edge Computing, protože jako „klíč“ otevírá mj. uživatelům v oblasti technologie pohonů dveře ke sběru a analýze dat a tvorbě doporučených postupů. V neposlední řadě umožňuje i simulaci a virtualizaci – královské disciplíny digitalizace.

To, co si dnes sotva dokážeme představit, bude v budoucnu zcela běžnou součástí výroby

Efektivní, vysoce flexibilní výroba, která funguje samostatně a bez zásahu člověka. Zní vám to jako pohádka budoucnosti? Díky tzv. „autonomní továrně“ se tato pohádka může docela dobře stát realitou. Ovšem – řekněme si to upřímně – než budeme mít skutečně kompletně autonomní továrnu, čeká nás ještě dlouhá cesta. Rádi bychom se s vámi v následujícím textu podělili o názory, proč budou autonomní továrny v budoucnu nezbytné, jaký směr v tomto ohledu sleduje naše společnost a kde jsme již dosáhli prvních úspěchů v našich vlastních závodech i ve spolupráci s našimi zákazníky.

Simulace blízká realitě

Snadná a úplná simulace v blízkosti stroje: Nástroj Run MyVirtual Machine, jako digitální dvojče systému Sinumerik One od společnosti Siemens, vyplňuje operátorům obráběcích strojů mezeru mezi systémem NC simulace a CAM systémem. Díky tomu lze provádět simulace, které jsou hodny svého jména, protože zahrnují pracovní prostor, uvažují parametry os a zohledňují neproduktivní časy.

Umělá inteligence v průmyslu – základ inteligentní výroby

Vozíky se samy pohybují po výrobních halách, zařízení dokážou optimalizovat spotřebu energie v reálném čase, stroje samy provádějí kontrolu kvality a potřebným způsobem ji následně upraví přímo za provozu … Umělá inteligence představuje pro průmysl obrovský potenciál. Již nyní pomáhá zvyšovat efektivitu, flexibilitu a spolehlivost průmyslové výroby.

Cyklistické přilby na míru díky řešením společnosti Siemens

Protože žádné dvě hlavy nejsou stejné, každá helma HEXR je vytvořena tak, aby přesně odpovídala obrysům naskenované hlavy konkrétního zákazníka. Během několika vteřin sken vygeneruje virtuální model helmy skládající se z 30 000 bodů. Výroba každé helmy pak pomocí 3D tisku a následné odeslání trvá maximálně pět týdnů.