Technologie budov

IoT platforma pro chytré nemocnice

Společnost Siemens vyvinula řešení speciálně určené pro nemocnice – platformu SMH (Smart Hospital). Na platformě SMH se propojuje několik různých toků dat, aby společně vytvořily jednotný a strukturovaný datový model. Data se sbírají z jednotlivých částí nemocničních budov, z jejich vybavení i od jejich uživatelů. Možností využití tohoto páteřního systému je mnoho a jejich počet trvale roste, stejně jako počet aplikací, navázaných na tuto platformou.

Jak se bude pracovat a léčit v chytrých nemocnicích?

Digitalizace a moderní technologie intenzivně pronikají do všech oblastí lidské činnosti, zdravotnictví nevyjímaje. Vize tzv. chytré nemocnice (Smart Hospital) je dnes již více než reálná. Tento koncept ale neřeší pouze výkonnost nemocnic z ekonomického hlediska. Jeho hlavním cílem je vyhledávat příležitosti ke zlepšení péče o pacienty, jejich osobní zkušenosti a v neposlední řadě ke zvýšení produktivity zaměstnanců.

Svědectví o dlouhých staletích historie Moravy

Zlomky listin z devátého století, vzácné Moravské zemské desky, záznamy ze sčítání lidu, matriky, obecní kroniky, ale třeba i sušenou pupeční šňůru – to vše uchovávají depozitáře Moravského zemského archivu v Brně. O to, aby byly dobře zaopatřeny, se stará i technika společnosti Siemens.

Dům, ve kterém již požár nemá šanci

Zabezpečit proti požáru objekt, v němž žijí lidé nějakým způsobem handicapovaní – špatně se pohybují nebo jejich smyslové orgány nejsou zcela v pořádku –, může být technologickou výzvou. Požární bezpečnost se totiž skládá z několika různých disciplín – z detekce požáru, vyhlašování poplachu, organizace evakuace, stabilního hašení a grafických nadstavbových systémů. Sladit všechny tyto složky dohromady tak, aby vše perfektně fungovalo, nemusí být zcela snadné.

Světlo pomáhá měnit muzeum v živou přírodu

Národní muzeum bylo založeno před dvěma stoletími, ale teď je v mnohém úplně jiné. Moderní. Určitě se bude líbit dnešním dětem, pro něž jsou současné expozice rozhodně přitažlivější než dřívější podoba. Historická budova Národního muzea prodělala v minulých letech zásadní rekonstrukci a nyní se v ní otevírají nové expozice. Siemens byl při tom.

Fata morgana v poušti? Nikoli, skutečné město budoucnosti

Eiffelova věž či Atomium, barevná televize či zip: světové výstavy vždy přinášely důmyslné technické vynálezy a atraktivní architekturu. Inovativní technologie a architektura však dosud nikdy nebyly propojeny tak komplexně a těsně, jako je tomu na nedávno ukončené světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Tato první světová výstava pořádaná v arabské zemi hostila téměř 200 vystavovatelů a mezi šesti desítkami zemí, které vystavěly vlastní pavilony, byla i Česká republika.

Od termostatu k automatizovanému řízení budov

Podle statistik se budovy na celém světě na spotřebě energií podílejí přibližně 40 %. Snížit jejich energetickou náročnost, resp. zvýšit energetickou účinnost je proto jedním z velkých úkolů dnešní doby. Lidé navíc tráví uvnitř budov velkou část života, a proto je velmi důležité vytvářet pro ně v budovách komfortní prostředí. K tomu, aby bylo možné dosáhnout vysoké míry energetické efektivity a současně i uživatelského komfortu, je nezbytně nutné celou budovu integrálně řídit.

V moderním domě lze bydlet hospodárně, pohodlně i zdravě

Současný standardní rodinný dům bývá vybaven různými technologiemi pro vytápění, chlazení, větrání, osvětlení (s možností regulace intenzity) či stínění (žaluzie, rolety a markýzy). „Chytrý“ dům se od tohoto standardu odlišuje tím, že si se všemi těmito technologiemi dobře rozumí, a dokáže tak velmi efektivně využívat vazeb mezi nimi. Díky těmto propojením pak takovýto dům umožňuje energeticky optimální provoz a současně poskytuje i nebývalou míru komfortu.

Chytré město v poušti

Na blížícím se Expu 2020 budou technologie Siemens zajišťovat hladký chod výstavy, kterou podle předpokladů navštíví každý měsíc přes čtyři miliony lidí. Po skončení Expa využije Siemens část jeho budov na to, aby v nich umístil globální řízení logistiky.