Homepage

Nové sady řešení X: všechny informace na jednom místě

Zorientovat se v široké nabídce řešení a služeb pro digitalizaci může být dnes poměrně obtížné.  A to nejen pro zákazníky, ale také pro ty, kdo tato řešení vyvíjejí a nabízejí. Siemens Xcelerator je místem, kde jsou všechna řešení a služby pohromadě.  Místem, kde najdete anebo zpřístupníte všechny potřebné informace a kontakty, pohodlně a online. Místem, kde X je zárukou nejvyšší kvality.

Průlomová vlna průmyslového metaversa

Bez ohledu na to, jak rychle probíhá digitální transformace, jedno je jisté: digitální transformace se nikdy nezastaví. Ještě jsme ani nestihli plně reflektovat příval nových inovací z posledních let a už tu máme další průlomovou vlnu – metaversum.

Digitální transformaci urychlí Siemens Xcelerator

V červnu t. r. představila společnost Siemens nový koncept, jehož hlavní motivací je podporovat urychlení digitální transformace zákazníků a růst firmy v oblasti digitalizace. Siemens Xcelerator je otevřená digitální byznysová platforma, která zastřešuje portfolio digitálních řešení pro všechny oblasti průmyslu.

Condition Monitoring: sběr a analýza výrobních dat od A do Z

S rychlým rozšiřováním automatizace do mnoha různých průmyslových procesů se stále více dostává do popředí bezpečnost lidí, životnost strojů a maximalizace efektivity výroby. Na trhu se proto objevují různé tzv. Condition Monitoring systémy (CMS), jejichž hlavní funkcí je vyhodnocování aktuálního stavu strojů a včasná predikce jejich možných poruch či havárií. Nasazují se již například na větrných elektrárnách, turbínách, ve výrobních linkách automobilového průmyslu nebo kdekoliv tam, kde podobné nebezpečí hrozí.

IoT platforma pro chytré nemocnice

Společnost Siemens vyvinula řešení speciálně určené pro nemocnice – platformu SMH (Smart Hospital). Na platformě SMH se propojuje několik různých toků dat, aby společně vytvořily jednotný a strukturovaný datový model. Data se sbírají z jednotlivých částí nemocničních budov, z jejich vybavení i od jejich uživatelů. Možností využití tohoto páteřního systému je mnoho a jejich počet trvale roste, stejně jako počet aplikací, navázaných na tuto platformou.

Jak se bude pracovat a léčit v chytrých nemocnicích?

Digitalizace a moderní technologie intenzivně pronikají do všech oblastí lidské činnosti, zdravotnictví nevyjímaje. Vize tzv. chytré nemocnice (Smart Hospital) je dnes již více než reálná. Tento koncept ale neřeší pouze výkonnost nemocnic z ekonomického hlediska. Jeho hlavním cílem je vyhledávat příležitosti ke zlepšení péče o pacienty, jejich osobní zkušenosti a v neposlední řadě ke zvýšení produktivity zaměstnanců.

Svědectví o dlouhých staletích historie Moravy

Zlomky listin z devátého století, vzácné Moravské zemské desky, záznamy ze sčítání lidu, matriky, obecní kroniky, ale třeba i sušenou pupeční šňůru – to vše uchovávají depozitáře Moravského zemského archivu v Brně. O to, aby byly dobře zaopatřeny, se stará i technika společnosti Siemens.