Digitální transformaci urychlí Siemens Xcelerator

Digitální transformaci urychlí Siemens Xcelerator

14. 12. 2022

V červnu t. r. představila společnost Siemens nový koncept, jehož hlavní motivací je podporovat urychlení digitální transformace zákazníků a růst firmy v oblasti digitalizace. Siemens Xcelerator je otevřená digitální byznysová platforma, která zastřešuje portfolio digitálních řešení pro všechny oblasti průmyslu.

Koncept platformy Siemens Xcelerator vychází z potřeb zákazníků, jejichž cílem a snahou je úspěšně a bezpečně projít celou cestu digitální transformace. K tomu potřebují spolehlivá, snadno integrovatelná a škálovatelná řešení. Kromě toho by se přirozeně rádi vyhnuli velkým počátečním investicím a platili jen za to, co opravdu potřebují, a v době, kdy to potřebují. Těmito svými požadavky de facto vytvořili standard, který se na nové platformě označuje písmenem „X“. Siemens Xcelerator je otevřená digitální byznysová platforma. „Otevřená“ je k spolupráci s partnery, zákazníky a k snadné integraci řešení třetích stran. „Digitální“ znamená, že spolupráce probíhá v online prostředí a je zaměřena na vývoj, prodej a implementaci digitálních řešení. Přívlastek „byznysová“ pak podtrhuje, že se nejedná o technologii či řešení, které se dá koupit, ale o platformu poskytující přidanou hodnotu a nové obchodní příležitosti pro všechny zákazníky, partnery a vývojáře podílející se na digitalizačních projektech v průmyslu. Siemens Xcelerator mění nejen způsob, jakým spolu jednotlivé strany vzájemně komunikují a spolupracují, ale nastavuje i jednotné požadavky pro zajištění interoperabality, flexibility a otevřenosti všech nabízených řešení včetně přechodu na obchodní model poskytování řešení formou služeb, tzv. Siemens Xcelerator as a Servise (XaaS).

Tři pilíře pro urychlení digitální transformace

Siemens Xcelerator stojí na třech pilířích. První se skládá z uceleného portfolia digitálních a IoT produktů, služeb a řešení od Siemens a certifikovaných partnerů. Portfolio obsahuje nejen software, ale i hardware a všechny související služby, které se vzájemně doplňují a dohromady dobře fungují díky jednotným standardům.

Druhým, neméně významným pilířem platformy Siemens Xcelerator je globální ekosystém zákazníků, partnerů a expertů. V době spuštění spolupracovalo na platformě se Siemens více než 50 certifikovaných partnerů a řada významných zákazníků. Jsou mezi nimi velcí globální hráči, jako je Accenture, Amazon Web Services, Microsoft a SAP, ale také menší regionální společnosti, schopné poskytnout zákazníkům v krátkém čase chytrá a inovativní řešení.

Třetím pilířem, který bude pravděpodobně nejvíce viditelný, je tržiště (Marketplace). V tomto virtuálním prostoru, který bude podle potřeby sloužit jako e-shop, digitální knihovna, expertní fórum či virtuální konferenční místnost, bude možné navazovat kontakty, získávat a sdílet informace, ale také si vybírat, nakupovat či prodávat produkty, služby a řešení. V době spuštění platformy bylo na Siemens Xcelerator tržišti k dispozici více než 100 softwarových a hardwarových položek, v případě služeb dokonce kolem 200. Tato nabídka se průběžně rozšiřuje a bude velmi pestrá. Pro snadnou orientaci jsme zavedli „X“, jako značku pro vše, co splňuje nové klíčové principy Siemens Xcelerator portfolia.

Rychlejší růst oblasti digitalizace

Siemens Xcelerator má v souladu s digitální strategií koncernu Siemens zajistit další růst v oblasti digitalizace. Stávajícím i novým zákazníkům všech velikostí a partnerům přinese v oblasti digitální transformace výraznou přidanou hodnotu.

V rámci uvedení platformy Siemens rovněž potvrdil dosažení svých růstových cílů v oblasti digitalizace, které oznámil vloni. Konkrétně se jedná o zhruba 10% nárůst v průběhu obchodního roku. Za obchodní rok 2021 činily globální tržby v segmentu digitalizace 5,6 miliardy eur. Uvedení platformy Siemens Xcelerator je rovněž v souladu s plány dalšího rozvoje portfolia poskytovaného formou služeb.

Čtyři vrcholy písmene X, čtyři klíčové principy

Označení „X“ u produktů a služeb znamená, že daná řešení splňují nové návrhové principy a související standardy. Cílem a závazkem Siemens je postupně transformovat celé portfolio digitálních řešení dle těchto principů. Postupně bude vše, co Siemens nabízí, v standardu „X“. Co to ale znamená, že dané řešení je „v standardu X“? Konkrétně to, že splňuje následující čtyři principy: je interoperabilní, flexibilní, otevřené a lze jej poskytovat jako službu (XaaS).

Interoperabilita 

je zárukou, že jednotlivé produkty a aplikace spolu mohou snadno spolupracovat. Pokud budete chtít vzájemně propojit několik aplikací a produktů z platformy Siemens Xcelerator, bude to snadné díky modulární architektuře a řešením pro „plug and play“ nasazení.

Flexibilita 

Zákazník může využívat z portfolia Siemens Xcelerator v každém okamžiku přesně a pouze to, co potřebuje. Princip flexibility kombinuje výhody a cenové úspory standardizovaných modulárních řešení s možností specifických zákaznických úprav a integrací. Flexibilita je důležitá, protože umožňuje pružně reagovat na měnící se podmínky na trhu a vyhovět specifickým požadavkům každého zákazníka. Řešením k zvýšení flexibility může být doplnění stávajících systémů a aplikací zákazníka o řešení z portfolia Siemens Xcelerator.

Otevřenost

Požadavek na otevřenost systémů je dnes již zcela běžný a legitimní. Zakazovat nebo komplikovat využívání aplikací či produktů od jiných dodavatelů nebo omezovat využívání open source řešení není efektivní a v zájmu zákazníků. Siemens Xcelerator to plně respektuje, a portfolio je proto koncipováno tak, aby se dalo kombinovat s prakticky libovolným jiným řešením. Všechny produkty označené písmenem „X“ mají otevřená rozhraní a jsou připraveny pro snadnou integraci do stávajících IT/OT architektur.

Xcelerator as a Servise (XaaS) 

je čtvrtým z principů, kterým se řídí řešení uvedená na platformě Siemens Xcelerator – lze je dodávat a provozovat jako službu. Tento obchodní model přináší zákazníkům řadu výhod, mj. zákazník platí jen za to, co potřebuje a až když to doopravdy potřebuje, bez velkých počátečních investic. Zákazník dostane spolehlivou službu na klíč a může se soustředit na své hlavní podnikání. Uvedené čtyři principy X doplňuje ještě další kritérium, které musí automaticky splňovat úplně vše – náročné požadavky na kybernetickou bezpečnost. V rámci dnešního propojeného světa musí být pečlivě zabezpečena každá položka od nejnižší vrstvy po nejvyšší podnikové informační systémy, a synergicky podporovat systém kybernetické bezpečnosti celého podniku.

Siemens Xcelerator je závazek k zásadní transformaci

Siemens Xcelerator je závazek vůči zákazníkům a partnerům k postupné migraci většiny produktů Siemens na „standard X“. Siemens se zavazuje postupně přebudovat celé své portfolio hardwarových a softwarových digitálních řešení na otevřenou modulární edge-cloud architekturu s využitím standardních rozhraní pro programování aplikací (API). Tento odklon od monolitické architektury řešení výrazně sníží náročnost integrace Siemens Xcelerator portfolia do jiných systémů a zvýší přidanou hodnotu pro zákazníky i partnery Siemens.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.