Homepage

Kde bydlí energie

Dnešním světem hýbe elektřina a tou zase distribuční sítě a infrastruktura. Aby vše fungovalo, je zapotřebí inteligentní systém udržující tyto životně důležité tepny moderní společnosti a průmyslu ve spolehlivém provozu. Jedním ze zajímavých řešení využívaných v této branži je systém E-House.

TPCA pod kontrolou

Kolínský závod TPCA je v současnosti napájen z rozvodny ČEZ TR Ovčáry 110/22 kV ze sítě 22 kV se zhášecí tlumivkou. Jedná se tedy o zhášenou síť, ve které jsou při vyladění tlumivky minimalizované zemní proudy při jednofázových zemních poruchách. Pokud v této síti dojde k zemnímu spojení, dispečer ČEZ na základě signalizace z ochran provede podle dispečerského řádu lokalizaci zemní poruchy, vymanipulování vývodu s poruchou a tento vývod je následně vypnut. Předpokladem pro správnou a rychlou lokalizaci zemních poruch jsou spolehlivé zemní směrové ochrany na jednotlivých vývodech z napájecí rozvodny. Celá síť 22 kV v TPCA je kabelová, a pokud nedojde k včasné lokalizaci místa se zemní poruchou, hrozí přehoření této poruchy na mezifázový zkrat.

Nejmodernější továrna na výrobu pneumatik v Žatci

Jihokorejská společnost Nexen Tire patří mezi nejvýznamnější světové výrobce pneumatik. Vyrábí pneumatiky pro osobní automobily, modely SUV i lehčí užitkové vozy. Zaměřuje se i na výrobu pneumatik UHP a je považována za průkopníka v oblasti využívání nejmodernějších technologií a inovativních výrobních postupů. Nejvyspělejší a první továrna na pneumatiky Nexen Tire v Evropě našla sídlo právě v průmyslové zóně Triangle u severočeského Žatce.

Cesta od špendlíkového schématu k projektu SCADA2012

Předchůdcem měřicího systému SCADA bylo v mnoha dispečerských centrech špendlíkové schéma. Po desítky let se do ručně zakreslovaného nákresu distribuční sítě zapisovaly poruchy i plánované opravy. S nástupem počítačové techniky a informačních systémů se začaly „špendlíky“ postupně nahrazovat měřicím systémem SCADA. Ve společnosti PRE distribuce se rozhodli pro další zdokonalení systému o vizualizaci 400V sítě. Více informací o tomto jedinečném projektu se dozvíte z rozhovoru s vedoucím sekce Řízení sítí, Ing. Jiřím Hradeckým.

Energie v kolébce evoluce

Galapážské souostroví ve východním Pacifiku vstoupilo do dějin vědy jako místo, které umožnilo Darwinovi, aby pochopil evoluční principy vývoje. Teď tu probíhá jiná evoluční změna – energetické zásobování začal zajišťovat unikátní systém, který by se měl rozšířit i do jiných míst.