Siemens podává pomocnou ruku

Siemens podává pomocnou ruku

29. 02. 2024

Společnost Siemens působí v Česku už více než 130 let a se svými více než 10 500 zaměstnanců se řadí mezi největší tuzemské zaměstnavatele. V České republice představuje Siemens společensky odpovědnou firmu s mezinárodním zázemím, která svou činností, výrobky, řešeními a službami dlouhodobě přispívá k prosperitě a rozvoji země. Jako významný exportér dodává do celého světa české výrobky se značkou Siemens.

Školy s moderním vybavením

Vybavení Střední průmyslové školy Trutnov se začátkem října 2023 rozrostlo o techniku za 1,2 milionu korun. To je hodnota daru, který průmyslovce poskytl trutnovský závod Siemens, ve kterém se vyrábí nízkonapěťová spínací technika. Má pomoci zdejším studentům lépe se připravit na přechod do praxe. Věcný dar obsahuje široké portfolio jisticích prvků Siemens a nejmodernější řídicí jednotky SIMATIC včetně programovacího softwaru. Spolupráce mezi trutnovskou průmyslovkou a společností Siemens trvá již přes třicet let a zahrnuje zajišťování odborných praxí a letních brigád pro studenty stejně jako exkurze do výrobních prostor nebo do oddělení výzkumu a vývoje a dále prezentace nových technologií z oblasti automatizace a digitalizace.

„Podílet se na vzdělávání považujeme za základ našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti,“ uvádí Lukáš Adamec, ředitel trutnovského závodu Siemens. „Myslím, že je důležité, aby studenti i učitelé měli přístup k nejnovějším technologiím, se kterými budou po nástupu do praxe pracovat. Věřím, že podporou škol v kraji přispíváme k tomu, aby jejich absolventi mohli svůj talent a znalosti uplatnit v našem regionu,“ dodává. „Získaná zařízení a komponenty využijeme při praktickém vyučování našich studijních oborů. Pomohou nám při výuce, zhotovování ročníkových prací, závěrečných a maturitních zkouškách i při soutěžích,“ popsal využití daru ředitel školy Vladislav Sauer. V Trutnově Siemens nyní zaměstnává devět desítek absolventů tamní průmyslovky, především na odborných pozicích technologů a v odděleních vývoje, IT a kvality. Několik z nich již pracuje na manažerských pozicích, například jako vedoucí výroby.

Společnost Siemens se také stala partnerem školní soutěže Elektrikář roku a v plánu je i hlavní partnerství celostátní soutěže odborných dovedností.

Studium s prací na dálku

Dar v hodnotě 296 000 korun na modernizaci učebny automatizace získala také pražská Střední průmyslová škola elektrotechnická v Ječné ulici v Praze. Siemens škole dodal techniku, kterou je kompletně vybaveno dvanáct automatizačních pracovišť v odborných učebnách. Nová automatizační technika pomůže škole zatraktivnit výuku a žáky dobře připravit na budoucí praxi. Svou laboratoř elektrických pohonů a automatizace si díky daru od Siemens hodnotě 215 000 korun modernizovala rovněž Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Studenti oceňují, že pracoviště je vybaveno širokopásmovým internetovým připojením, a umožňuje tak i práci na dálku.

 

Bezpečí pro handicapované

Siemens však nepomáhá jen studentům, pomocnou ruku podává i handicapovaným. Domov Daniela ve středisku Diakonie Praha pečuje o děti i dospělé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Nabízí celoroční sociální službu devíti klientům s autismem, kteří jsou závislí na podpoře a péči druhých osob. Společnost Siemens darovala domovu nejmodernější hlasový výstražný systém Novigo, který lze využívat i k provozním hlášením a oznámením, nebo ke svolávání obyvatel k aktivitám.

Díky výstražnému systému, který je uzpůsoben pro využití v prostředí osob s postižením, jsou obyvatelé Domova Daniela v bezpečí. Domov pro seniory se zvláštním režimem provozovaný Diakonií Českobratrské církve evangelické v Krabčicích u Roudnice nad Labem je určen seniorům a klientům s demencí. Siemens mu daroval protipožární systém v hodnotě 1,5 milionu korun. Spojení nejnovějších technologií systému EPS Sinteso a stovky automatických a manuálních hlásičů požáru zajišťuje seniorům potřebnou bezpečnost každý den. Jiné zařízení, denní stacionář pro těžce postižené osoby provozovaný Diakonií Českobratrské církve evangelické v pražských Stodůlkách, dostalo od společnosti Siemens dar ve výši 317 000 korun. Dar využije Diakonie na pořízení systému evakuačního rozhlasu s ústřednou Siemens, jehož součástí jsou i nástěnné evakuačními reproduktory a stanice hlasatele provozních a evakuačních hlášení

Pomoc po tornádu

Když v červnu roku 2021 zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko ničivé tornádo, pomohli zasažené oblasti jak přímo zaměstnanci, tak společnost Siemens. Zaměstnaneckou sbírku Siemens zdvojnásobil na celkových 1 285 000 korun. Pracovníci Siemens Elektromotory Frenštát (dnes Innomotics, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát) se vzdali části svých odměn a na přímou pomoc věnovali 465 000 korun obyvatelům obce Hrušky. Do stejné obce putoval i dar 100 000 korun na obnovu zahrady místní školky. Integrovaná střední škola v Hodoníně obdržela dar ve výši 550 000 korun a hmotné dary na modernizaci učebny elektro. Ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy podpořil Siemens zasazení více než stovky stromů v Moravské Nové Vsi, kde tornádo zcela zdevastovalo místní zeleň.

Pomoc Ukrajině

Na pomoc Ukrajině společnost Siemens a její zaměstnanci darovali téměř 300 kusů funkčních chytrých telefonů, notebooků a tabletů, které Diakonie Českobratrské církve evangelické poskytla potřebným ukrajinským běžencům. Mnoho ukrajinských dětí techniku využívalo při online výuce, kterou na dálku poskytly ukrajinské školy. Bezprostředně po vypuknutí války uspořádal Siemens finanční sbírku pro Český červený kříž na pomoc Ukrajině. Zaměstnanci na pomoc darovali 6,5 milionu korun, společnost Siemens částku zdvojnásobila, celkově Český červený kříž obdržel 13 087 906 korun. Za tyto peníze Červený kříž pořídil například dva speciální rentgeny Cios Connect společnosti Siemens, které ve vojenských nemocnicích pomáhají hledat střepiny v tělech zraněných vojáků i civilistů. Červený kříž z výtěžku sbírky nakoupil i hygienické a ochranné prostředky, které putovaly do oblastí konfliktu, a zajistil také potravinovou a materiální pomoc ukrajinským běžencům v České republice.

Líbil se vám článek?