Homepage

Velká revoluce v mikroregionu Horní Franky

V malém německém regionu Horní Franky ve městě Wunsiedel proběhla energetická revoluce, která upoutala pozornost celého světa. Na území jednoho katastru se podařilo s integrovaným, decentralizovaným systémem zabezpečit spolehlivé a ekonomicky živé pokrytí energii se 100 % obnovitelnou dodávkou.

Siemens dodá největší akumulační bateriové zařízení v České republice, bude v energetickém zdroji C-Energy Planá

Největší bateriové úložiště v České republice o výkonu 4 MW bude vybudováno v areálu energetického zdroje C-Energy v Plané nad Lužnicí. Akumulační systém SIESTORAGE s aplikací SIESTART bude sloužit ke zvýšení flexibility stávajících zdrojů elektřiny a umožní smysluplně využít dodávky elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou, která bude souběžně instalována. Navíc posílí schopnost zajistit příznivé ceny energií klientům. Akumulační systém bude zprovozněn v polovině roku 2019.

Vodík a akumulátory ve službách železnice

Spalovacími motory poháněná vozidla mají vysokou spotřebu energie, produkcí CO2 přispívají k nežádoucím změnám klimatu a exhalacemi poškozují zdraví obyvatelstva. Nejen proto je budoucnost železniční dopravy spojena s elektřinou. Nové technologie urychlí její nástup i na vedlejších tratích. 

Efektivní využití „zelené energie“ s bateriovými systémy

Obnovitelné zdroje hrají ve světovém energetickém mixu stále významnější roli. OZE se v současnosti podílejí na celkovém spotřebovaném množství elektřiny 13 % a z hlediska instalovaného výkonu je jejich podíl dokonce až 2x větší. Pro srovnání lze říct, že přibližně odpovídá výkonu jednoho Temelína. Úskalím výroby energie z obnovitelných zdrojů je však jejich obtížná předpověditelnost a složitá regulovatelnost. Důsledkem toho jsou i zcela nové nároky na provoz distribučních sítí a nové požadavky na jejich řízení.

Ventotene - ostrov na baterky

Malý středomořský ostrov Ventotene se na přelomu letopočtu stal místem, kde byly postupně vězněny příbuzné hned pěti římských císařů, a také později zde bývalo vězení. Dnes na ostrově žije přes sedm set stálých obyvatel a jezdí sem stále více turistů. Jejich nároky na elektřinu jim nyní plní hybridní systém, který kombinuje dieselové generátory s obnovitelnými zdroji a inovativním systémem skladování energie.

Nastavení ochran pro bateriové úložiště

Integrace a růst počtu bateriových úložišť (BESS) v elektrické síti je v současné energetice žhavým tématem. V roce 2015 se společnost EDP Distribuição (EDPD) rozhodla v rámci své distribuční sítě instalovat unikátní bateriové úložiště. Nová technologie vyžaduje odpovídající ochranu.

Akumulace energie odpovídá na základní změny v energetice

Jakým směrem se vyvíjí česká energetika a jak na to reaguje, či spíše nereaguje česká legislativa? Proč se společnost E.ON rozhodla investovat do největšího bateriového úložiště v České republice a co si od tohoto kroku slibuje? Nejen o těchto otázkách jsme hovořili s generálním ředitelem společnosti E.ON Česká republika Martinem Záklasníkem.

Siemens dodal technologii největšího bateriového úložiště v ČR

V Mydlovarech na Českobudějovicku začal pracovat velkokapacitní systém pro ukládání energie. Bateriové úložiště SIESTORAGE s kapacitou až 1,75 MWh, které uvedla do provozu společnost E.ON, v tuto chvíli představuje největší zařízení svého druhu u nás. Formou řešení na klíč je dodala společnost Siemens.

Využití velkokapacitních baterií v síti - rozhovor

Rozhovor s Janem Fouskem, výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ, o tom, kdy propukne boom velkokapacitních baterií, jak využívají bateriová úložiště české domácnosti a kdo patří mezi odpůrce masivního rozvoje instalace baterií.

Budova Siemens v Abú Zabí; foto: Sheppard Robson

Lepší města? Podle sloganu „dva v jednom“

Dostupná a levná energie je základem moderní civilizace. A tak je jen případné, že energie ve všech formách by se měla přímo provázat s našimi životy a městy: ta v budoucnosti budou nejen obytným prostorem, ale zároveň tržištěm, elektrárnou i velkým energetickým skladištěm.

Rekordní kapacita SIESTORAGE od Siemens

Bateriový akumulační systém SIESTORAGE o kapacitě 1 MWh bude nainstalován v areálu rozvodny 110/22 kV Mydlovary v Jihočeském kraji, nedaleko Hluboké nad Vltavou. Společnost E.ON jej bude v rámci pilotního programu využívat primárně ke kompenzaci odchylek obchodníka s elektrickou energií. Je to první instalace takového kapacitního rozsahu v České republice.