Homepage

Akumulace – to je A udržitelné energetiky

Slunci ani větru nelze poručit, nezbývá tedy než se smířit s faktem, že výkond solárních a větrných elektráren zcela závisí na momentálních klimatických podmínkách. Avšak s tím, jak se zvyšuje podíl těchto obnovitelných zdrojů, vzrůstá i naléhavost problému, jak řešit výkyvy jejich výkonu. Jednou může být elektrické energie málo, jindy zase příliš, je proto třeba hledat způsoby, jak ji ukládat do zásoby. Jedním z klíčových témat současné energetiky je proto akumulace.

SIESTORAGE: řešení pro akumulaci a efektivní využití elektrické energie z OZE a decentralizovaných zdrojů

Zvyšující se požadavky na ochranu životního prostředí a také nezávislost na dovozu surovin jsou logicky spojeny s rozvojem obnovitelných zdrojů elektrické energie, které jsou již dnes nedílnou součástí našeho života. Růst podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektrické a tepelné energie vyvolává potřebu hledat nové nástroje, jak tyto zdroje technicky a ekonomicky integrovat do stávajícího energetického modelu.