Homepage

Bateriové úložiště Siemens ušetřilo přírodu i náklady Východoslovenské distribuční

Když kapacita sítě pro distribuci elektřiny v Bachledově dolině přestala dostačovat, bylo třeba začít hledat řešení. Výběr vhodné technologie komplikoval náročný terén i ekologické aspekty, které musely být zohledněny. Inteligentní, ekonomické a zároveň ekologické řešení se nakonec objevilo v podobě bateriového úložiště od společnosti Siemens.

Bateriová úložiště: klíčové technologie dneška

Evropská unie bude muset na základě závazku, který si na své cestě k uhlíkové neutralitě uložila, do roku 2030 upravit své energetické hospodářství tak, aby alespoň 32 % energie získávala z obnovitelných zdrojů. To bude jinými slovy znamenat, že téměř třetina zdrojů bude z velké části závislá na aktuálních přírodních podmínkách a jejich regulační možnosti pro zajištění výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě budou omezené; slunci a větru zkrátka neporučíme.

Soumrak nafty na kolejích

Když začaly ve 20. letech minulého století pronikat na naši železnici benzínem i naftou poháněné motorové vozy, držely v rukou oproti parní trakci nepopiratelné trumfy. Přinesly nižší náklady, snadnější údržbu, vyšší flexibilitu, umožnily nová konstrukční řešení. Postupující elektrifikace železnice je sice vytlačila z hlavních tratí, ale na tratích „bez drátů“ dominují dodnes. Nyní se však zdá, že pokrok v technologiích a odklon od fosilních paliv je o tuto pozici připraví.

Energetika 4.0 v dopravě

Statistiky jsou neúprosné. V roce 1990 produkoval v ČR průmysl 51 milionů tun oxidu uhličitého za rok a doprava 7 milionů tun oxidu uhličitého za rok. Průmysl byl sedminásobně větším iniciátorem klimatických změn než doprava. V roce 2016 byl poměr opačný, v ČR vyprodukoval průmysl 9 milionů tun oxidu uhličitého za rok a doprava 18 milionů tun oxidu uhličitého za rok. Doprava se stala dvojnásobně větším iniciátorem klimatických změn než průmysl. Zároveň je doprava též v ČR největším a trvale rostoucím konečným spotřebitelem energie.

K trvalé udržitelnosti může přispívat i nákupní centrum

Stále více lidských aktivit se odehrává v interiérech. Leccos o tom vědí ve Finsku, kde zimy jsou dlouhé, a lidé proto vyhledávají místa, kde je teplo a kde mohou strávit příjemně volný čas. Jedním z takových míst je – pro někoho možná poněkud překvapivě – nákupní centrum Sello ve městě Espoo. Mezi Finy je však vnímáno nejen jako prostor určený k nakupování, ale také jako prostor podporující komunitní život. Přispívají k tomu i služby založené na údajích a datové analytice dodávaných společností Siemens.

300 kWh bateriové úložiště v Oberwartu

Český Siemens byl doposud spojován pouze s velkými bateriovými úložišti o výkonu 1 MW a více. Tuzemské aplikační centrum, které se zaměřuje na řešení pro akumulaci elektrické energie v části střední a východní Evropy, nyní vyvinulo a dodalo “malý” 300kWh akumulační systém o výkonu 300 kW. První instalace zařízení se uskutečnila pro zákazníka z Rakouska, v kontejneru uložený bateriový systém ale otevírá řadu příležitostí i pro české zájemce.

Energie v kolébce evoluce

Galapážské souostroví ve východním Pacifiku vstoupilo do dějin vědy jako místo, které umožnilo Darwinovi, aby pochopil evoluční principy vývoje. Teď tu probíhá jiná evoluční změna – energetické zásobování začal zajišťovat unikátní systém, který by se měl rozšířit i do jiných míst.