300 kWh bateriové úložiště v Oberwartu

300 kWh bateriové úložiště v Oberwartu

25. 11. 2019

Český Siemens byl doposud spojován pouze s velkými bateriovými úložišti o výkonu 1 MW a více. Tuzemské aplikační centrum, které se zaměřuje na řešení pro akumulaci elektrické energie v části střední a východní Evropy, nyní vyvinulo a dodalo “malý” 300kWh akumulační systém o výkonu 300 kW. První instalace zařízení se uskutečnila pro zákazníka z Rakouska, v kontejneru uložený bateriový systém ale otevírá řadu příležitostí i pro české zájemce.

Nejnovější bateriové úložiště dodal Siemens, s.r.o. do rakouského města Oberwart. Tamní vodárenská společnost Wasserwerk Oberwart přišla s požadavkem na vybudování systému pro skladování elektřiny, který bude propojen s lokálním fotovoltaickým systémem. Na jedné straně má energie vyrobená na místě pokrýt vlastní spotřebu, na straně druhé má zařízení podporovat ostrovní režim a black-start. Cílem je tedy především zajistit prodloužení dodávky pitné vody v případě poruchy vnější elektrické sítě.

 

Řešení na klíč

Velké bateriové systémy se ve větší míře používají teprve krátce, ve srovnání s nimi jsou ale malé aplikace teprve na začátku a například ve spojení s průmyslovým odvětvím se v České republice vůbec nevyskytují. Vývoj řešení tak byl zcela v režii tuzemského kompetenčního centra Siemens. Výsledný kontejner, který obsahuje všechny technologie, má kompaktní rozměry 4,5 x 2,7 m a hmotnost přibližně 10 tun. Výhody pro rakouského zákazníka jsou nesporné – díky kontejnerovému řešení odpadá kompletace na místě, minimalizují se náklady na instalaci i doba uvedení do provozu na místě (kontejner se pouze usadil na připravené betonové lůžko a připojil silovými kabely). 

Bateriové úložiště je postavené na komponentech Siemens – zařízení řídí všestranný systém SIMATIC S7-1200, použité jsou kompaktní frekvenční měniče SINAMICS S120 s řídící jednotkou CU320 – připojený 3 VSM (Voltage Sensing Module) měří napětí na vnější síti, mikrogridu a vlastní. Mezi baterkami a střídačem je obvod přednabíjení, který slouží k najíždění blackstartu. Měničový transformátor byl vyroben na míru. Lithioiontové bateriové články značky Samsung jsou uložené do pěti skříní, každá o výkonu 60 kW. Kontejner má dvojitou podlahu s kabelovými žlaby, jeho vnitřek je rozdělen na bateriovou část a prostor s rozvaděči a měniči. Každá část má samostatně hlídanou termoregulaci kdy teplota u baterií je 23 °C (+/- 5 stupňů), u rozvaděčů pak 0 až 40 stupňů.

Celý projekt je unikátní také rychlostí realizace, výkresové práce začaly v prosinci 2018, v polovině dubna letošního roku byl kontejner odvezen zákazníkovi. V rámci dotačních program OPPIK bude tento typ bateriových systémů teprve nasazován. To je pro české zákazníky bezesporu klíčové – tímto způsobem budou moci zlepšit svá čtvrthodinová maxima nebo fungování v rámci ostrovní sítě.

 

Wasserwerk Oberwart

Wasserwerk Oberwart spadá do skupiny Wasserverband südliches Burgenland (WVSB), která dodává pitnou i užitkovou vodu v nejvýchodnější rakouské spolkové zemi Burgenland. WVSB zásobuje plochu přes 700 km2, není bez zajímavosti, že vzhledem ke kopcovité topografii jižního Burgenlandu je k distribuci vody nutné značného čerpání. Celkem WVSB zajišťuje vodu pro až 50 000 obyvatel a 5 800 domovních vodovodních přípojek.

Wasserwerk Oberwart zásobuje vodou město Oberwart. Vodárna v Oberwartu, která je největší z celé skupiny WVSB, byla dokončena v roce 2002. Denně zde může protéci až 8 600 000 litrů vody. Součástí oberwartského komplexu je také fotovoltaický systém zprovozněný v červnu 2015, veškerou vyrobenou elektřinu spotřebovává vodárenský provoz v Oberwartu. Na ploše 330 m2 je nainstalováno 200 PV panelů o výkonu 50 kWp. Ve futuristické budově v Oberwartu se nachází centrála skupiny WVSB.

 

 

 

Smart City Oberwart

Oberwart je důležitým veletržním, vzdělávacím i sportovním centrem v Burgenlandu, žije zde přibližně 7 500 obyvatel. Projekt Smart City Oberwart si klade za cíl rozvíjet integrovaný systém řízení spotřeby elektřiny a tepla z lokálních obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně to znamená, že pokud WVSB produkuje více elektřiny, než dokáže spotřebovat, přebytečnou energii bude moci využít například tamní střední škola nebo radnice. Budovy a uživatelé energie mají být propojeni přes stávající sítě – buduje se zde ekonomicky životaschopný systém.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.