ČD Cargo a Unipetrol sázejí na Railigent

ČD Cargo a Unipetrol sázejí na Railigent

31. 05. 2018

Inteligentní platforma Siemens Railigent otvírá zcela nové perspektivy pro další rozvoj železniční dopravy. Jako první v České republice využívají data z aplikací Railigent společnosti ČD Cargo a Unipetrol Doprava.

Společnosti ČD Cargo a Unipetrol Doprava dávají ve svých vozových parcích ve stále větší míře přednost moderním elektrickým lokomotivám Siemens Vectron. ČD Cargo provozuje flotilu čítající již osm lokomotiv Vectron a v loňském roce se pro pořízení lokomotiv Vectron MS rozhodl také dopravce Unipetrol Doprava, dceřiná společnost největší české petrochemické společnosti Unipetrol, která se zabývá železniční dopravou a přepravou chemických produktů. V rámci postupné obnovy jejího vozového parku byla v dubnu 2017 podepsána smlouva na nákup tří modulárních vícesystémových lokomotiv Vectron MS.

Lokomotivy Vectron

Railigent umožňuje provozovatelům komunikovat se svými vozidly a infrastrukturou a maximálně využívat získávaná data ve svůj prospěch. Právě lokomotivy Vectron jsou ideálním základem pro využívání aplikací na základě této platformy, nicméně tato technologie je přenositelná i na kolejová vozidla jiných výrobců. Oba čeští dopravci využívají propojení lokomotiv Vectron prostřednictvím aplikace Smart Monitoring, která přes webové rozhraní se zabezpečeným spojením sleduje aktuální polohu vlaků a také významné události, které v lokomotivě nastaly. Pro zájemce jsou však k dispozici také služby Smart Data Analysis a Smart Prediction. První z nich vytváří předpoklady pro efektivní nalézání příčin zjištěných problémů na základě intuitivně srozumitelných vizualizací komplexních korelací. Název druhé uvedené služby, Smart Prediction, naznačuje, že tento chytrý nástroj dokáže na základě zjišťovaných skutečností předvídat nežádoucí události, například poruchy v důsledku opotřebení, a tím zabránit jejich vzniku.

Smart Monitoring

Railigent je navíc možné propojit s otevřeným cloudovým operačním systémem Siemens MindSphere pro internet věcí, který zajišťuje propojení produktů, výrobních závodů, systémů a strojů. „V tomto ohledu je důležité zmínit, že Railigent je modulární, rozšiřovatelný a otevřený systém, takže oba naši čeští klienti se mohou kdykoli rozhodnout pro další aplikace nabízené v rámci platformy Railigent,“ upřesňuje Martin Zezula, vedoucí servisu lokomotiv Siemens z divize Mobility společnosti Siemens. Už samotný Smart Monitoring ve službách společnosti ČD Cargo a Unipetrol Doprava poskytuje zákazníkům řadu výhod, ať se jedná o velké časové úspory, snížení provozních nákladů, nebo zjednodušení a zefektivnění provozních činností a údržby. Systém je maximálně efektivní díky automatickému sběru, přenosu a vizualizaci všech systémových dat v jedné aplikaci. Rychlou analýzu usnadňuje přehledná, srozumitelná a individuálně nastavitelná struktura výstupů na různých úrovních (systémy, vozidla, komponenty) pro různé skupiny uživatelů od manažerů přes techniky údržby až po dispečery.

Například ČD Cargo prostřednictvím Railigentu sleduje provozní stavy lokomotivy, mezi něž patří mimo jiné pozice sběrače, zapnutí hlavního vypínače, volba napětí nebo počet ujetých kilometrů.

„Takto získávaná data jsou sbírána pomocí tzv. boxu RDA (Remote Data Access), který umožňuje dálkový přístup k datům, a přenášena prostřednictvím bezdrátové telefonní sítě do datového centra Siemens v Mnichově, kde jsou převáděna do grafické podoby, nepřetržitě sledována a vyhodnocována,“ popisuje fungování Railigentu v praxi Martin Zezula. Přes webové rozhraní nebo chytrý telefon pak mají k datům přístup všichni ti, kteří je dokážou využít.

Diagnostika

Chytré systémy tak dokážou na základě rozboru nejrůznějších provozních parametrů včas odhalit riziko poruchy provozně důležitých systémů nebo efektivně zjistit příčiny již nastalé poruchy. Konvenční diagnostika stavu lokomotivy vyžaduje její přítomnost v depu, aby bylo možné kabelovým připojením načíst všechna potřebná data, s čímž jsou spojeny nežádoucí prostoje. Railigent naproti tomu umožňuje odhalit 80 % závad elektrických a elektronických systémů pomocí vzdálené diagnostiky. Prostřednictvím důkladné analýzy provozních dat lze navíc předvídat také poruchy mechanických komponentů a sledovat míru jejich opotřebení. Například k prevenci poruchy ložiska vysokorychlostních vlaků používá platforma Railigent vyspělou metodu strojového učení. Speciálně navržené neuronové sítě předvídají teplotu ložiska pro příslušnou dynamickou situaci a v případě odchylky může být vydáno upozornění. Na základě analýzy omezeného množství dat lze navíc odvozovat rizika dalších poruch bez nutnosti přidávat do systému další senzory. Tímto způsobem lze lépe plánovat údržbu, s předstihem objednávat požadované náhradní díly a vykonávat potřebné servisní práce v době, kdy nemusí být lokomotiva v provozu. Technik v depu je již předem informován o technickém stavu lokomotivy a po jejím příjezdu může ihned přistoupit k opravě nebo výměně příslušného komponentu.

Railigent umožňuje odhalit 80 % závad elektrických a elektronických systémů pomocí vzdálené diagnostiky.

Railigent je globální systém Siemens provozuje na celém světě v rámci platformy Railigent tři centra pro datové služby a analýzu získávaných dat, která jsou v zašifrované podobě přenášena k dalšímu zpracování do datového centra. Jako první bylo v říjnu 2015 otevřeno centrum v Mnichově, od ledna 2017 k němu přibylo centrum v Moskvě a od dubna 2017 funguje další centrum v Atlantě. V polovině roku 2017 využívali digitální služby na základě platformy Railigent zákazníci v 16 zemích celého světa. Kromě České republiky také na Slovensku, v Německu, Švédsku, Rusku, Polsku, Turecku, Rakousku, Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Švýcarsku, Španělsku, Itálii, USA a Austrálii.

Provozní data

„Získávaná provozní data skrývají také řadu dalších cenných informací. Provozovatelé z nich mohou díky aplikacím Railigent vyčíst například chování stroj-vedoucích a tyto informace využívat při jejich školeních. Sledovat lze rovněž stav železničních tratí pro zajištění efektivního a bezpečného provozu. Zkrátka data získávají díky systému Railigent cenu zlata,“ uzavírá Martin Zezula.

Úspěšné lokomotivy Vectron

Lokomotivy Siemens Vectron vynikají nejen svým vysokým výkonem a rychlostí, ale i vysokou spolehlivostí, energetickou úsporností a šetrností k životnímu prostředí. Na celém světě jezdí již více než 380 lokomotiv Vectron, které letos v březnu překročily milník 100 milionů ujetých kilometrů. Čeští železniční dopravci patří s již 31 zakoupenými nebo pronajatými lokomotivami tohoto typu mezi významné zákazníky společnosti Siemens. Lokomotivy Siemens Vectron jsou schváleny k provozu v 18 zemích a dosud bylo 35 zákazníky objednáno 630 těchto kolejových vozidel. Modulární koncepce lokomotiv Vectron výrazně zkracuje proces výroby a umožňuje snadnou individualizaci lokomotivy podle požadavků zákazníka. Díky tomu lze pokrýt téměř všechny oblasti provozu na evropské železniční síti. Například nové lokomotivy Vectron MS pro společnost ČD Cargo disponují národními vlakovými zabezpečovači pro provoz v České republice a dále pak v Rumunsku a Maďarsku. Navíc jsou vybaveny moderním jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem European Train Control System (ETCS), GSM-R a dálko-vou diagnostikou. Lokomotivy se mohou pochlubit jmenovitým trakčním výkonem 6 400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 160 km/h.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.