Homepage

Investovat do věcí, které nejsou „hezká charita“

V současném prudce se rozvíjejícím světě se výrazným způsobem mění i chápání společenské odpovědnosti firem. O své zkušenosti z domácího prostředí, ale i ze zahraničí se s námi podělil Šimon Pánek, spoluzakladatel a ředitel nadace Člověk v tísni.   

Energetický mix je dosažitelný, budeme-li chtít

Nová Státní energetická koncepce pro Českou republiku, to je v současnosti velmi aktuální téma. Kdekdo na její schválení čeká jako na smilování, a tak vás asi potěší úplný závěr rozhovoru s Ing. Pavlem Šolcem, náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Ale nepředbíhejme, kromě finálního dotazu jsme Pavlu Šolcovi položili i řadu jiných.

  • 1
  • 2