Energetika strana 2

Energie v kolébce evoluce

Galapážské souostroví ve východním Pacifiku vstoupilo do dějin vědy jako místo, které umožnilo Darwinovi, aby pochopil evoluční principy vývoje. Teď tu probíhá jiná evoluční změna – energetické zásobování začal zajišťovat unikátní systém, který by se měl rozšířit i do jiných míst.

Převládnou malé elektrárny

Lidstvo čeká elektrická budoucnost, a proto je třeba se už nyní připravit na to, že elektrické sítě budou vypadat jinak než dosud. „V roce 2050 se bude na světě jen pro dopravu používat více elektřiny, než se celkově vyrábí nyní,“ řekl v rozhovoru pro HN Michael Weinhold, šéftechnolog energetické divize firmy Siemens.

Fluence: globální lídr v akumulaci energie

Akumulační technologie Siemens využívají globální zázemí společnosti Fluence, která vznikla na začátku roku 2018. Jedná se o společný podnik Siemens AG a americké firmy AES kombinující know-how obou společností. Ke dnešnímu dni Fluence získal zakázky na 70 projektů bateriových úložišť o celkové velikosti více než 600 MW, což tvoří 1/5 celkového světového instalovaného výkonu těchto řešení. Mezi hlavní cíle Fluence patří zásobování energií, snižování nákladů, zlepšování energetických systémů a vytváření udržitelnější budoucnosti. Po celém světě dochází k přechodu od centralizovaných energetických systémů k decentralizované a obnovitelné energii. Se stárnoucí infrastrukturou čelí energetické komunity závažným výzvám – modernizaci stávajících sítí pro potřeby příštího století.

Seznamte se, MindSphere

MindSphere je otevřená platforma pro průmyslový internet věcí (IoT) od společností Siemens, která umožňuje snadno a bezpečně propojovat a spravovat technologická zařízení, sbírat a analyzovat data a implementovat nové obchodní modely a inovace v oblastech jako asset management, optimalizace provozu, logistika, záruční a pozáruční servis, energetický management, řízení kvality, analýza velkých dat či řízení životního cyklu výrobku.

Velká revoluce v mikroregionu Horní Franky

V malém německém regionu Horní Franky ve městě Wunsiedel proběhla energetická revoluce, která upoutala pozornost celého světa. Na území jednoho katastru se podařilo s integrovaným, decentralizovaným systémem zabezpečit spolehlivé a ekonomicky živé pokrytí energii se 100 % obnovitelnou dodávkou.

Siemens dodá největší akumulační bateriové zařízení v České republice, bude v energetickém zdroji C-Energy Planá

Největší bateriové úložiště v České republice o výkonu 4 MW bude vybudováno v areálu energetického zdroje C-Energy v Plané nad Lužnicí. Akumulační systém SIESTORAGE s aplikací SIESTART bude sloužit ke zvýšení flexibility stávajících zdrojů elektřiny a umožní smysluplně využít dodávky elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou, která bude souběžně instalována. Navíc posílí schopnost zajistit příznivé ceny energií klientům. Akumulační systém bude zprovozněn v polovině roku 2019.

Rekordní počet dodávek zapouzdřených rozvoden 123 kV Siemens v České republice

Urbanistický rozvoj dynamicky pokračuje a mimo jiné přináší nárůst spotřeby elektrické energie a hustoty zatížení velkých měst. To je možné řešit navyšováním výkonu stávajících transformačních uzlů vvn/vn, ale jde o řešení, které má své limity a je víceméně dočasné. Nakonec se vždy dochází k závěru, že je potřeba postavit i nové transformovny.