Inspirace

Budoucnost je v simulacích

Andrea Cejnarová
0

Jak se dá nejlépe využít doba, ve které se technologie rozvíjejí čím dál rychlejším tempem a celým trhem zmítají neustále se měnící trendy a stále další novinky? Podle společnosti Siemens PLM Software je to čas vhodný k využití těchto výkyvů a na první pohled rušivých vlivů k pokroku v inovacích, které v důsledku přinesou i významný zisk.

Trh se mění. Přicházejí stále chytřejší výrobky a spolu s tím roste složitost procesů ve fázi navrhování a vývoje. Klíčovou roli proto začínají hrát technologie, které pomáhají s integrací mechanických funkcí, elektroniky, softwaru a ovládacích prvků a s využíváním nových materiálů a výrobních postupů s cílem dalšího zkracování celého cyklu. Cestou, jak toho co nejefektivněji dosáhnout, je digitalizace.

Nové požadavky trhu a nastalé trendy mají pro výrobce zásadní důsledky – nutí je řešit dosud neznámé situace již ve fázi inženýringu. To obvykle znamená prodlužování dodacích lhůt a vyšší rizika. Pokud budou chtít výrobci udržet krok s dobou, budou muset vzít na vědomí posun od primárně mechanických zařízení k chytrým systémům, které v sobě spojují mechaniku, elektroniku, ovládací prvky a další „chytré“ komponenty. Ruku v ruce s tímto vývojem jdou i nové požadavky na funkčnost technických simulací na všech úrovních.

Obrábění v softwaru NX CAM umožňuje automatizovat NC programování, minimalizovat lidské chyby a vyrábět vysoce kvalitní produkty.

Dalším trendem, který ovlivňuje trh, je zavádění nových materiálů (zejména složitých kompozitů) a nových postupů – typicky aditivní výroby. Neméně významnou roli hraje i globalizace, díky níž je potřeba výrobky přizpůsobovat různým požadavkům jednotlivých trhů. Není proto výjimkou, že se jeden typ produktu musí vyrobit i v několika variantách, které ovšem všechny musejí správně a spolehlivě fungovat.

Správa datových úložišť pod jednou střechou

Spojit dohromady technická data a modely (ze simulací nebo testů), které jsou ve většině společností rozptýleny v několika úložištích, a vytvořit realističtější modely, pomocí nichž bude možné spolehlivě předvídat chování výrobků, umožňuje koncept tzv. digitálních dvojčat, tedy virtuálních modelů reálných objektů a procesů. Tyto modely by pak měly být schopny pokrýt všechny druhy chování, které jsou v jednotlivých fázích procesu vývoje důležité. Data z jednoho modelu lze navíc použít jako vstup do dalšího vývojového stupně. Poněvadž digitální dvojčata budou součástí systému internetu věcí, budou se moci postupně zdokonalovat a aktualizovat, poněvadž budou aktivně využívat zpětně získané informace o používání konkrétních produktů. Díky analýze a využití dat z různých zdrojů je u digitálních dvojčat možné provádět prediktivní inženýrskou analýzu (PEA – Predictive Engineering Analytics), která umožňuje předvídat reálné chování složitých výrobků a systémů během jejich životního cyklu. Součástí PEA jsou nástroje, se kterými mohou výrobci přeměnit tradiční ověřování návrhů na prediktivní proces podporující systémově řízený vývoj výrobků. Konečným cílem PEA je možnost zavádět inovace složitých výrobků rychleji a s větší jistotou. Díky prediktivnímu inženýringu budou technické procesy směřovat od ověřování hotového výrobku k prediktivnímu rozhodování během jeho vývoje.

Poradenská společnost CIMdata, zaměřená na PLM (Product Lifecycle Management), předpovídá, že trh s PLM poroste do roku 2020 s ročním přírůstkem 6,3 %, tzn., že jeho obrat dosáhne 52 mld. USD (oproti 38 mld. USD – obratu v roce 2015).

Simulační a testovací software Simcenter

V rámci podpory prediktivní analýzy uvedla společnost Siemens na trh výkonnou sadu simulačního a testovacího softwaru Simcenter. Software nabízí spojení funkcí pro simulace a fyzické testování s chytrými přehledy a analýzou dat a pomáhá vytvářet digitální dvojčata, která s větší přesností předvídají funkčnost výrobků ve všech fázích vývojového procesu. V rámci tohoto portfolia také Siemens uvádí software Simcenter 3D, což je 3D CAE řešení nové generace vytvořené na softwarové platformě NX. Díky integraci funkcí několika různých řešení je tento produkt vhodný pro celou řadu oborů a 3D simulací. Moduly Simcenter 3D pro pevnostní, tepelnou a průtokovou analýzu jsou navíc k dispozici v cloudovém prostředí, a to jim zajišťuje lepší dostupnost a flexibilitu.

Aditivní výroba mění způsob, jakým se výrobky navrhují a vyrábějí. Generativní design umožňuje konstruktérům vytvářet zcela nové komponenty, které lze vyrobit pouze pomocí 3D tisku.

Simcenter, díky své integraci s funkcemi správy simulací v softwaru Teamcenter, usnadňuje analytikům správu dat potřebných k zavádění inovací výrobků a procesů. Teamcenter je světově nejpoužívanější PLM systém, který podporuje inovace a zlepšuje produktivitu díky tomu, že spojuje pracovníky s potřebnými znalostmi procesů a výrobků.

Společnost Siemens spojuje celé portfolio Simcenter s Teamcenterem, aby vznikl uzavřený proces systémového vývoje výrobků s možností úplného vysledování všeho – od požadavků přes návrh až po inženýring. Současně chce společnost nabídnout zákazníkům funkce z různých oborů, pokrýt všechny fáze vývoje výrobku od koncepce přes detailní inženýring až k fyzickým testům a zachovat mezi všemi těmito fázemi digitální spojení.

Zdroje: Siemens

Diskuze k článku

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit přes facebook. Přihlásit se

Vaše komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.

Mohlo by vás zajímat

 
Galerie