Spolehliví strážci elektrické sítě

Spolehliví strážci elektrické sítě

19. 10. 2021

Situace, když tato zařízení zasáhnou a elektrická zařízení se octnou bez dodávky energie potřebné k jejich provozu, je nepříjemná. Ale zároveň je to fyzický důkaz toho, že tito nenápadní strážci sítě bezchybně plní svou funkci.

Tou je spolehlivá ochrana „v první linii“. Řeč je o pojistkách, resp. dnes už spíše hlavně o jističích a bezpečnostních systémech, které tradiční keramické či skleněné válečky s tenkým tavným drátkem uvnitř nahradily. Zabraňují rozsáhlejším či fatálním poškozením elektrických spotřebičů, od těch běžných domácích až po komplexní strojní zařízení a sofistikované automatizované linky v továrnách, které by znamenaly riziko řádově nákladnějších oprav než výměna pojistky či investice do sofistikované jisticí krabičky. Tato nenápadná, často přehlížená zařízení přitom představují jeden z klíčových prvků prakticky všech systémů využívajících elektrickou energii a zajišťují jejich spolehlivou ochranu.

Bezpečnost především!

Pojistky jsou nejstarším typem elektrické ochrany a fungují jako automatický prostředek k odpojení napájení z vadného systému a jejich časové a provozní charakteristiky (doba, za kterou se při nadproudu určité hodnoty přetaví drátek uvnitř) a jsou konstruovány v závislosti na aplikaci. Barvy pojistek jsou normalizované podle odstupňovaného proudového zatížení, aby bylo zajištěno, že pro každou aplikaci bude použita pojistka odpovídající hodnoty a parametrů, vložka zabraňuje, aby byla aplikována nesprávná pojistka. Jako alternativu k pojistkám lze použít jističe, které postupně pojistky nahrazují, mají však odlišné vlastnosti. Zajišťují automatické rychlé odpojení spotřebiče od sítě, dojde-li k přetížení nebo ke zkratu. Instalační jistič detekuje nežádoucí proudy a v případě rizika kritického přetížení elektrický obvod přeruší. Když je porucha odstraněna, stačí přepnout páčkový ovladač a proud může znovu protékat. Samotný jistič je proti poškození při překročení hodnoty zkratového proudu chráněn předřazenou zkratovou ochranou v podobě tavné pojistky. U některých spotřebičů (typicky např. motory, kdy se při řízení motoru od spínacího přístroje vyžaduje, aby vydržel nárazové zapínací proudy) se kromě jističů používají např. elektronická nadproudová relé reagující přesněji na přetížení, nebo pokud je motor osazený termistory, tak termistorové ochrany motorů, které při překročení určité teploty spotřebič odpojí. Řada těchto zařízení, bez nichž se už dnes neobejde žádná moderní elektroinstalace, má svůj původ v ČR – k jejich významným výrobcům patří továrna OEZ Letohrad. Firma, která je od roku 2007 součástí skupiny Siemens, v letošním roce oslaví 80 let od svého založení.

Kompaktní jističe 3VA

Pro ochranu obvodů o vyšších jmenovitých proudech nabízíme jističe 3VA. Tyto jističe nahrazují tradiční řadu kompaktních jističů Modeion, které se v současnosti již nevyrábějí. Výroba jističů 3VA probíhá v Letohradě a na trh se již delší dobu dodávají pod značkou Siemens. Jsou schopny řešit i velmi náročné aplikace v průmyslu a oproti Modeionům mají nové klíčové funkce jako schopnost datové komunikace či integrovanou funkci měření. Dostupná je i rychlá a jednoduchá náhrada dříve vyráběných přístrojů pomocí speciálních sad. Kompaktní jističe 3VA (In = 16 ÷ 1 600 A) můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 3VA1 a 3VA2. Jističe 3VA1 využívají termomagnetické nadproudové spouště a jsou primárně určeny pro jednodušší aplikace. Druhá podskupina 3VA2 využívá elektronické nadproudové spouště. Tyto jističe jsou určeny do náročnějších aplikací v průmyslu, infrastruktuře a energetice.

 

Výrobky OEZ se vyrábějí nejen pro český trh, ale velká část produkce se v současnosti pod značkou Siemens prodává po celém světě. Produktové portfolio společnosti OEZ zahrnuje přístroje pro domovní instalace, průmyslové aplikace a infrastrukturu rozdělené do šesti uvedených produktových skupin:

 

Vzduchové jističe Arion WL

Vzduchové jističe Arion WL (In = 100 ÷ 6 300 A) jsou určeny pro jištění elektrických zařízení a stejně jako předchozí řady jističů chrání tato zařízení před přetížením i zkratem.

 

Pojistkové systémy Varius

Výrobní sortiment pojistkového programu zahrnuje řady nízkonapěťových pojistkových vložek pro jištění distribučních a průmyslových sítí. Patří sem výkonové pojistkové vložky: válcové (In = 0,25 ÷ 125 A) a nožové (In = 6 ÷ 1 600 A). Dále pojistkové vložky pro jištění polovodičů: válcové (In = 6 ÷ 125 A), nožové (In = 6 ÷ 630 A) a se šroubovými spoji (In = 10 ÷ 630 A). Pojistkové vložky pro jištění polovodičů jsou pro napěťové hladiny až AC 1 500 V a DC 1 000 V. K těmto pojistkovým vložkám v sortimentu OEZ naleznete nejen řadu pojistkových spodků a držáků, ale i odpovídající sortiment řadových a lištových odpínačů, které nabízejí pohodlné a bezpečné připojení pojistkových vložek do obvodu.

 

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri

Rozvodnicové skříně DistriTon jsou vhodné především pro domovní, bytové a podobné instalace, dají se ovšem používat i v průmyslových rozvodech. Jsou vyráběny v provedení do dutých stěn, pod omítku a na stěnu. Nalezneme zde oceloplastové skříně (14 ÷ 56 modulů), oceloplechové skříně (72 ÷ 198 modulů) a plastové skříně, včetně řady s vyšším krytím (4 ÷ 56 modulů). Rozvodnicové skříně DistriSet jsou určeny do aplikací s vyššími nároky jak na prostor, tak i na požární bezpečnost. Jedná se o stavebnicový typ skříně, což dovoluje kombinovat různé způsoby instalace přístrojů („U“ lišty, přístrojové lišty a elektroměrové vany). Jsou k dispozici varianty zapuštěné, nástěnné a zapuštěné s požární odolností o velikostech do 1 200 × 2 050 × 260 mm. Rozváděčové skříně DistriBox jsou určeny pro rozsáhlejší instalace zejména v průmyslu a infrastruktuře. Jsou nabízeny ve dvou variantách: řadové skříně do 1 200 × 2 000 × 1 000 mm a nástěnné skříně do 800 × 1 200 × 400 mm. Řadové skříně lze libovolně kombinovat a vytvářet tak rozváděčové sestavy.

 

Ostatní produkty

Sortiment OEZ zahrnuje také další produkty, jako jsou například analyzátory sítí PAQ nebo záskokové automaty MODI ZA. Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Záskokové automaty jsou určeny pro plně automatické řízení záskoku dvou zdrojů. Záskokové automaty tedy pokryjí aplikace od 16 do 6 300 A. Multifunkční analyzátor sítě PAQ je navržen pro monitorování elektrických veličin třífázových i jednofázových sítí nn. Konstrukce přístroje je postavena na 16bitovém mikroprocesoru, který zajišťuje přesné měření se vzorkováním 25,6 kHz (pro 50 Hz) nebo 30,72 kHz (pro 60 Hz). Analyzátory lze také vybavit datovou komunikací s protokolem Modbus RTU nebo PROFIBUS. Dále lze zvolit provedení, ve kterém jsou reléové výstupy a digitální vstupy/výstupy nebo provedení s vnitřní pamětí 1 GB. Sortiment přístrojů OEZ je schopen pokrýt drtivou většinu nejrůznějších typů aplikací od malého domovního rozváděče až po velké rozvodny v průmyslu.

 

Moderní doba: ve znamení IoT

Novým inovačním impulsem pro rozvoj chytrých sítí – včetně těch, které distribuují elektřinu – a moderních technických zařízení, které z nich čerpají energii, se stal internet. Konkrétně jeho nejnovější odnož, označovaná jako tzv. internet věcí (IoT – Internet of Things) a zejména jeho průmyslová varianta s dalším I (jako „Industrial“) v názvu navíc, neboli IIoT, umožňující připojení nejrůznějších zařízení a senzorů sledujících jejich parametry, které pak následně putují k případné další analýze či umožňující řízení v reálném čase podle aktuálního stavu. V případě elektrických systémů také řízení jejich činnosti a spotřeby apod. Systémy, jako je WinPM.net společnosti Siemens, nový digitální panel s vylepšeným webovým softwarem pro správu energie, představují kompletní podniková řešení pro správu energetických informací, která pomáhají řídit náklady na energii a díky pokročilým měřičům a ovládacím prvkům je zajištěno, že bude použita pouze energie, která je potřeba v době, kdy je potřeba. Umožňuje spravovat inteligentní měřicí a ochranná zařízení, a tím pomoci snižovat náklady spojené s energií, zpracovávat, analyzovat, ukládat a sdílet údaje o spotřebě a kvalitě energie a spolehlivosti napájení v celém podniku a také tyto procesy řídit s využitím pokročilé vizualizace energie, kdy analytické nástroje počítají, modelují, předpovídají a sledují ukazatele energetické náročnosti. Detekuje i zdroje přechodných, harmonických nebo poklesů v připojených zařízeních a poskytuje také podrobnou analýzu kvality energie – i to je parametr, který hraje významnou roli, ale donedávna byl poměrně podceňován. Digitální monitorování výkonu poskytuje data k měření energie pro programy snižování její spotřeby, software pro monitorování a řízení elektrického výkonu (EPMS – Electrical Power Monitoring System) nabízí služby pro správu energie a umožňuje spravovat inteligentní měřicí a ochranné zařízení. V kombinaci s nimi umožňuje získávat, analyzovat, zpracovávat a sdílet informace o spotřebě energie a stavu v celém podniku a nabízí tak možnost efektivního řízení hospodaření s energií, které pomohou snížit náklady s ní spojené. Tyto programy si mohou také vyměňovat informace s jinými systémy, jako je např. software pro automatizaci budov.

 

OEZ

Společnost OEZ byla založena v roce 1941 pod názvem Wágner a spol. Původně malá, takřka „rodinná“ fabrika v podhůří Orlických hor zaměstnávala na začátku zhruba třicet zaměstnanců a na samém začátku se zabývala výrobou pojistek, vypínačů a součástek pro zbrojní průmysl Německa. V současnosti je OEZ tradičním výrobcem jističů, pojistek a jiného elektroinstalačního materiálu. Díky svému umístění v malém městečku Letohrad v ní po celá léta pracují především místní obyvatelé a své zkušenosti si předávají z generace na generaci. Za svou osmdesátiletou historii prošel OEZ různými technologickými, společenskými i organizačními změnami. Mezi jeden z nejvýznamnějších milníků patří rok 2007, kdy se firma stala členem skupiny Siemens.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.