Prunéřov II – vyšší účinnost díky komplexní obnově

Prunéřov II – vyšší účinnost díky komplexní obnově

20. 10. 2017

Elektrárny Prunéřov, ležící na západním okraji severočeské hnědouhelné pánve v blízkosti Chomutova, jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v České republice. Patří k nejvýznamnějším dodavatelům elektřiny a zároveň dodávají teplo do Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Ohří. Technologicky jsou tvořeny dvěma celky – Prunéřov I a Prunéřov II. Elektrárna Prunéřov II prošla v letech 2012 až 2016 komplexní obnovou, na které se významně podílela i společnost Siemens. 

Společnost Siemens, pro niž práce pro Prunéřov II představovaly největší zakázku posledních let, zajišťovala na klíč projekt, dodávku, instalaci a oživení kompletní elektročásti, tedy vyvedení výkonu a vlastní spotřeby elektrárny, řídicího systému elektrárny a polní instrumentace. Dodávky a práce, které zaštiťovala společnost Siemens, byly rozděleny do dvou obchodních balíčků – OB07 Elektro a OB10 ASŘTP – Automatizovaný systém řízení technologických procesů.

 

Příprava ve 3D

Přípravné a projekční práce probíhaly v Prunéřově od roku 2010. Investor kladl důraz na využívání systému PDMS (3D modelu) s použitím databázových prostředků, který sloužil jednak pro koordinaci jednotlivých obchodních balíčků a jednak – po ukončení projektu – bude využit při dalším provozu a servisu zařízení. Vzhledem ke složitosti napájecí sítě elektrárny, která je specifická svým rozsahem (ve finále bylo položeno cca 1 300 km kabelů), a s ohledem na požadavky na zajištění provozu elektrárny pro zadané provozní a poruchové stavy bylo nezbytné namodelovat tuto síť ve vhodném výpočtovém programu. Pro elektrárnu Prunéřov II (EPR II) byl použit výpočtový program Neplan, pomocí něhož byly provedeny kontroly toků výkonů, zkratových poměrů, kontroly rozběhů motorů a podobně. S ohledem na konfiguraci sítě a na základě výsledků zkratových výpočtů byly použity vysokonapěťové rozvaděče typu NXAir P s vysokou zkratovou odolností 50kA /1s.

 

Kontrola poruchových stavů zvyšuje bezpečnost

Velmi složitým úkolem byl návrh všech částí elektrické sítě a jeho následná kon­trola při poruchových stavech, stejně jako realizace záskoků se zohledněním okrajových podmínek a technických možností jednotlivých dodávaných technologií. Tuto problematiku společnost Siemens řešila společně s objednatelem (ŠKODA PRAHA Invest) a dodavateli jednotlivých technologických celků. Stávající elektro technologie byla technicky i morálně zastaralá. V rámci komplexní obnovy ji nyní nahradila moderní technologie, která je vybavena prvky, jež umožňují provádět efektivní diagnostiku dodávané elektrotechnologie (např. diagnostika blokových, odbočkových a rezervního transformátoru, ochranné terminály vybavené oscilografickými poruchovými zapisovači, systémy umožňující archivaci dat atd.). Vyšší bezpečnost obsluhy a bezpečnější provoz zařízení například zajišťují moderní rozvaděče vn osazené vakuovou vypínací technikou, které jsou vybaveny ochrannými prvky znemožňujícími obsluze provádět nedovolené manipulace. Provedení rozvaděčů vn dále zaručuje, že v případě zkratu uvnitř rozvaděče není obsluha ohrožena.

 

Práce za provozu

Samotná obnova elektrárny Prunéřov II byla zahájena v září 2012. Práce na modernizaci neblokových technologií probíhaly za nepřetržitého provozu stávajících výrobních bloků 21 a 22, a tak bylo nutné přizpůsobovat technické řešení omezeným prostorovým podmínkám. Například bylo třeba řešit nutnost dodávek atypických polí rozvaděčů vn, atypické konstrukční prvky pro kabelové nosné systémy, optimalizovat rozměry blokových a odbočkových transformátorů a podobně. Zastaralá technologie byla demontována postupně a krok za krokem byla nahrazována technologií dodávanou v rámci komplexní obnovy. Proběhly i zkoušky na technologii popílkových sil a vykládky vápence. 

 

 

Balíčky Siemens

Obchodní balíček OB07 dodávaný společností Siemens zahrnoval komplexní dodávku  části elektro pro všechny tři rekonstruované výrobní bloky a pro modernizovanou část společné technologie, která zajišťuje  provoz rekonstruovaných bloků a původně zajišťovala i provoz dvou stávajících bloků 21 a 22. Jednalo se zejména o dodávku zařízení pro vyvedení výkonu nových generátorů Siemens do části modernizované rozvodny 400 kV a dodávku zařízení pro napájení vlastní spotřeby včetně zajištěného napájení. 

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.