Data s cenou zlata

Data s cenou zlata

30. 10. 2017

Data jsou velmi cennou komoditou a pro uživatele inovativní platformy Siemens Railigent v oblasti železniční dopravy to platí dvojnásob. Inovativní způsob získávání, zpracování a využívání dat přináší revoluci do řízení železniční dopravy.

Zatímco vlaková souprava jede vysokou rychlostí do své cílové stanice, operátor vzdáleného dispečinku má nepřetržitě na očích veškeré důležité provozní údaje. V pozadí navíc probíhá rychlá analýza dat získávaných v reálném čase z nejrůznějších senzorů vlakové soupravy, ať se jedná o teploty motorů, převodovek a ložisek náprav, nebo údaje o činnosti klimatizačních jednotek.

Chytré systémy dokážou na základě rozboru nejrůznějších provozních parametrů včas odhalit riziko poruchy provozně důležitých systémů. Servisní oddělení je následně upozorněno na potřebu výměny příslušných komponentů, která může být realizována například v rámci pravidelné údržby. Tím se předejde zbytečným a nečekaným výpadkům a prostojům.

Minimalizace provozních rizik také významně zvyšuje bezpečnost železniční dopravy. Výsledkem je vyšší úroveň dopravních služeb a z ní vyplývající vysoká spokojenost zákazníků. Nezanedbatelnou výhodou pro provozovatele jsou rovněž nižší provozní náklady.

Výše uvedený scénář není žádným úryvkem z románu sci-fi, ale u řady provozovatelů kolejových vozidel již každodenní realitou díky nové platformě Railigent společnosti Siemens. Ta vznikla na základě poznání, že hodnota dat spočívá v jejich vzájemném propojování.

 

Data představují hodnotu

Potenciál přínosů a možných způsobů využití velkého množství dat, získávaných nejen z kolejových vozidel, ale i z příslušné dopravní infrastruktury, se přitom neomezuje pouze na optimalizaci servisu a provozní dostupnosti jednotlivých souprav. Výstupy systému Railigent mohou využívat také vedoucí pracovníci k řízení společnosti na základě klíčových ukazatelů výkonnosti s vysokou mírou agregace nebo dispečeři k řízení a plánování provozu. Ti mohou na základě obrovského množství dat například vystopovat úseky, na nichž dochází ke zpožděním. Rychlé odhalení a následné odstranění příčin pomůže minimalizovat celkový počet zpožděných vlaků příslušného dopravce.

Důsledné využívání výsledků průběžných analýz získávaných dat snižuje odpovídajícím způsobem také náklady. Praxe ukazuje, že optimalizované plánování údržby a provozu může snížit náklady o 5 až 10 %. Dalším nezanedbatelným bonusem pro uživatele systému Railigent je prodloužená životnost kolejových vozidel a zvýšení míry jejich využívání.

Pracovníci v servisním oddělení mohou využívat například výsledky podrobné analýzy technického stavu vlakových souprav k optimalizaci jejich údržby a oprav. Preventivní údržba na základě předvídání závad může zvýšit dostupnost kolejového vozidla na více než 99 %.

Nová platforma Railigent sdružuje digitální služby Siemens SIMOS Digital Services – SIMOS Smart Monitoring, Smart Data Analysis a Smart Prediction – a zahrnuje soubor standardních nástrojů pro zpracování, uchovávání a analýzu dat, včetně specifických řešení pro provoz v železniční dopravě. Zpracování dat zajišťují vyspělé algoritmy a při vyhodnocování dat i jejich vizualizaci jsou využívány odborné znalosti, zkušenosti a osvědčené metody.

Individualizovaný a otevřený

Pro provozovatele železniční dopravy je rozhodující skutečnost, že Railigent je modulární, rozšiřovatelný a otevřený systém, který zahrnuje soubor individuálních služeb a řešení – od základní úrovně až po pokročilou – podle specifických potřeb zákazníka. Systém je možné libovolně rozšiřovat a jeho standardní rozhraní navíc zaručují kompatibilitu s ostatními systémy, používanými v prostředí příslušné dopravní společnosti.

Railigent vytváří přidanou hodnotu pro zákazníka přenosem dat a jejich následným zpracováním, vyhodnocováním a vizualizací. Bezpečný a spolehlivý přenos dat ze senzorů do centrálního datového úložiště zajišťuje Railigent Connect. Kódovaný přenos dat zaručuje jejich bezpečnost a samozřejmostí je také ochrana proti neautorizovanému přístupu do celého systému Railigent.

Smart Monitoring

Provozovatelé nejen vlaků, ale i dalších kolejových vozidel, například tramvají a metra ve městech, mohou získávat jak data o svých vozidlech, tak i data o dopravní infrastruktuře, kterou používají. Množství získávaných dat je individuální. Například u tramvaje může objem přenášených dat dosáhnout 3 MB za den. Smart Monitoring v tomto případě sleduje mimo jiné polohu GPS nebo teplotu vzduchu v prostoru pro cestující. Operátoři mohou v případě potřeby okamžitě zasáhnout a sjednat nápravu nežádoucího stavu, aby zvýšili spokojenost cestujících. Sledování systémů na dálku usnadňuje a zrychluje diagnostiku závad a poruch a dokonce umožňuje předvídat poruchy ještě dřív, než nastanou.

Na Smart Monitoring navazují služby Smart Data Analysis, která je ideální pro efektivní hledání příčin problémů na základě intuitivně srozumitelných vizualizací komplexních korelací, a Smart Prediction pro předvídání událostí na základě zjištěných skutečností.

Smart Monitoring kromě toho poskytuje automatickou vizualizaci dat s naprostou transparentností. Systém pracuje s vysokou efektivitou díky automatickému sběru, přenosu a vizualizaci všech systémových dat v jedné aplikaci. Rychlou analýzu usnadňuje přehledná a srozumitelná struktura výstupů na různých úrovních, od systémů přes vozidla až po komponenty. Na Smart Monitoring navazují služby Smart Data Analysis, která je ideální pro efektivní hledání příčin problémů na základě intuitivně srozumitelných vizualizací komplexních korelací, a Smart Prediction pro předvídání událostí na základě zjištěných skutečností.

Sledování systémů na dálku usnadňuje diagnostiku závad a poruch a dakonce umožňuje předvídat poruchy ještě dřív, než nastanou.

Railigent již používá například společnost ÖBB u svých vlakových souprav Railjet nebo španělská společnost RENFE, která díky tomuto systému výrazně zefektivnila svůj provoz a na základě citelného zvýšení úrovně svých dopravních služeb získala nové zákazníky na úkor letecké dopravy. Na Railigent vsadila také společnost Govia Thameslink Railway, která zajišťuje příměstskou dopravu v oblasti londýnské aglomerace.

Pro Railigent a související digitální služby SIMOS Digital Services společnosti Siemens hovoří také jejich neustálé vylepšování, ať se jedná o nepřetržitý vývoj aplikací, široké možnosti pro integraci aplikací třetích stran i vývoj individuálních aplikací, nebo začlenění zpráv a doporučených kroků do prostředí IT zákazníka.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.