Ani kapka nazmar!

Ani kapka nazmar!

21. 08. 2018

Voda, nejcennější přírodní zdroj na Zemi, je klíčová pro život každého z nás. Úprava pitné vody a zpracování odpadních vod jsou zásadní oblasti, bez kterých se lidstvo neobejde. I v tomto tradičním odvětví ale nastupují moderní metody. Vodárnám, čističkám odpadních vod a všem podnikům ve vodohospodářském průmyslu nabízíme chytrá řešení, která jim pomohou zvýšit efektivitu, snížit náklady a ušetřit čas i energii.

Inteligentní automatizační produkty a systémy Siemens, stejně jako energeticky úsporná řešení pro řízení pohonů a komplexní služby, přinášejí chytrá řešení ve všech oblastech nasazení, od čištění pitné a odpadní vody přes řízení vodních sítí až po odsolení mořské vody.

Životní cyklus pod kontrolou

Životní cyklus každého vodohospodářského zařízení může být rozdělen do čtyř fází: plánování, inženýring, provoz a modernizace. Naše řešení pokrývají všechny tyto fáze, přestože každá z nich je spojena s jinými potřebami.

Dodáváme osvědčené koncepční moduly a nástroje pro plánování, které usnadňují tvorbu projektu a snižují náklady. Během provozu i při modernizaci pomůžeme zajistit efektivní, bezpečný a udržitelný provoz vašich zařízení a v souladu s vašimi požadavky dokážeme zefektivnit i údržbu a rozšiřování provozu.

Pro všechny fáze životního cyklu závodu nabízíme kvalitní, inovativní a komplexní řešení. Pro všechny fáze životního cyklu závodu nabízíme kvalitní, inovativní a komplexní řešení.

Integrované inženýrství s platformou COMOS a Simatic PCS 7
Správné nástroje mohou výrazně ušetřit čas. Konkrétním příkladem je plánování a inženýring. Ty lze provádět souběžně, a ušetřit tak až čtvrtinu obvyklého času. S plánováním a návrhem nových instalací pomáhají nástroje integrovaného inženýrství COMOS a Simatic PCS 7, speciální průmyslová knihovna Simatic pro vodárenství nebo konzultační DVD, jež obsahuje šablony a standardy, které činí plánování efektivnější a spolehlivější.

Software COMOS jako jediný na světě umožňuje zpracovávat holistické projekty správy závodu v celém jeho životním cyklu – od procesního inženýrství až po automatizaci. Čas spoří například tak, že technické údaje stačí zadat pouze jednou a okamžitě jsou dostupné pro všechny procesy plánování současně. Značně tak klesá riziko chyb, navíc lze na různých částech projektu pracovat paralelně, a práci na něm tak urychlit.Navíc lze přímo přenášet data mezi projektem a automatizačním systémem Simatic PCS 7, a to oběma směry.

Projekty automatizace jsou tak nejen rychlejší, ale navíc je díky zprávám o změnách během provozu v platformě COMOS vždy k dispozici aktuální dokumentace pro dané zařízení. COMOS navíc umožňuje plánovat, spravovat i organizovat akce údržby.

Chytrá voda

Inteligentní řešení automatizace a průmyslový software pomáhají zlepšovat účinnost při návrhu a provozu závodů. Jsou to dva důležité nástroje pro udržitelné a nákladově efektivní dodávky vody. Společnost Siemens nazývá tento koncept řešení Smart Water neboli Chytrá voda. Obsahuje řešení pro zlepšení provozní efektivity ve vodovodních a kanalizačních sítích, pro simulaci stavu zařízení a sítí a pro identifikaci úniků a ztrát vody.

To vše přispívá k lepší spolehlivosti a bezpečnosti dodávek vody a zároveň snížení spotřeby zdrojů a energie.

Největší podíl na spotřebě elektrické energie a provozních nákladech ve vodárenství a čistírenství mají dmychadla. Siemens proto nabízí řešení, zaměřená na zvýšení jejich účinnosti prostřednictvím automatizace na míru a výkonných pohonných systémů. Kromě integrovaných pohonných systémů, softwaru pro řízení výkonu a zatížení a vysoce výkonných motorů a měničů zahrnuje naše portfolio také vyhrazené kompresorové systémy pro komunální a průmyslové aplikace s vynikající účinností.

„Až 30 % vody, která se ztrácí úniky, můžete ušetřit monitorováním sítě.

Identifikace příležitostí, využívání potenciálu

Úspory potenciálu inteligentního hospodaření s vodou jsou velice významné: studie odhadují, že 20 až 40 % vody se zpravidla ztrácí úniky. Toto množství je možné redukovat pomocí inteligentních analytických řešení. Navíc by až o třetinu mohly klesnout výdaje na energii.

Účinným nástrojem pro detekci úniků jsou průtokoměry Siemens (např. MAG 8000), jejichž vhodným umístěním do vodárenské soustavy dokážete přesně identifikovat poruchy a netěsnosti v distribučních sítích. Řídicí systém Simatic PCS 7 umožňuje jednak spolehlivé řízení technologií a distribučních sítí a zároveň pomáhá optimalizovat energetickou náročnost celého systému.

Nejúčinnější způsob jak zabránit plýtvání ve vodohospodářském průmyslu je energeticky úsporná technologie pohonů čerpadel a ventilátorů. Zásadní je bezporuchový chod, stejně jako maximální účinnost zařízení. Při nepřetržitém běhu pohonů jsou totiž náklady na energie hlavní položkou rozpočtu.

Naše portfolio pro vodárenství těmto potřebám vychází vstříc. Motory a frekvenční měniče Siemens s širokým spektrem výkonu, stejně jako motory s nízkým a středním napětím, zajišťují optimalizaci čerpacích procesů s maximální dostupností a minimálními provozními náklady.

Čistá voda pro Prahu

K zákazníkům, kteří využívají sofistikovaná řešení Siemens v oblasti vodárenství a čistírenství, patří od letošního jara také hlavní město Praha. Společnost Siemens vyhrála výběrové řízení na dodávku 165 průtokoměrů pro různé části procesu čištění vody. Měření průtoku na čistírnách odpadních vod je přitom klíčové jak pro provoz, tak i pro stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Ústřední čistírna odpadních vod Praha právě prochází celkovou přestavbou a rozšířením, které by mělo být dokončené v srpnu příštího roku. Řídicí systémy Simatic a procesní instrumentace Sitrans pomáhají zlepšovat kvalitu pitné i odpadních vod např. v Táboře, Pardubicích, Domažlicích, Strakonicích a na řadě dalších míst v celé ČR. 

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.