Digitalizace v procesním průmyslu

Digitalizace v procesním průmyslu

14. 05. 2019

O současných trendech ve vodárenství, o tom, jak pomáhá digitalizace v procesním průmyslu a co je Charta důvěry a proč je zapotřebí, jsme si povídali s Ing. Jiřím Vlachem, ředitelem obchodního úseku Procesní automatizace a instrumentace společnosti Siemens.

Jaké jsou nejnovější trendy v procesním průmyslu?

Digitalizace se prohlubuje a rozšiřuje napříč celými podniky. Firmy potřebují pracovat s daty stále intenzivněji a efektivněji. Zvyšuje se tlak na konkurenceschopnost, snižování nákladů, optimalizaci provozu a automatizaci. S tím, jak ubývá kvalitních zdrojů surovin, roste také nutnost nakládat s nimi hospodárněji a zbytečně neplýtvat.

Jak s tím Siemens může pomoci?

V procesním průmyslu nabízíme řešení pro společnosti působící mimo jiné v oblasti energetiky, vodárenství, v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu a pro cementárny. Pokrýváme celou oblast produktů, řešení i služeb pro všechny životní fáze podniku i technologií. V oblasti automatizace je naší vlajkovou lodí řídicí systém pro procesní průmysl Simatic PCS 7.

Spatřil světlo světa již před 23 lety a aktuálně je na trhu jeho již devátá verze, která naplňuje rostoucí digitální požadavky současného zpracovatelského průmyslu.

Díky novým technologickým konceptům založeným na průmyslových standardech, jako je například komunikační protokol Profinet, umožňuje nejen zavádění digitalizace až na provozní úroveň, ale připravuje podniky na další rozvoj, který digitalizace v budoucnu přinese.

 

 

Otvírá také nové možnosti pro tvorbu digitálních dvojčat, ať již výrobních závodů nebo jejich technologií. V oblasti procesní automatizace jsme schopni zákazníkům nabídnout kompletní portfolio produktů od řídicích procesních systémů, přes pohony, hladinoměry, průtokoměry, snímače tlaku a teploty, analyzátory plynů až po spínací techniku. V segmentu analyzátorů kapalin a plynů spolupracujeme s firmou HACH. Díky této synergii nemáme na trhu konkurenci, která by dokázala nabídnout stejně komplexní a kvalitní portfolio.

Má Siemens v nabídce také speciální produkty nebo služby pro vodohospodářský průmysl?

Samozřejmě. Máme unikátní řešení pro všechny obory procesního průmyslu – tedy i pro vodárenství a čistírenství. Například nejnovější modulární software Smart Water Management neboli SIWA, který pomáhá vodárenským společnostem efektivně využívat infrastrukturu. Jedná se o systém využívající umělou inteligenci se schopností strojového učení. Je to opravdu účinný nástroj a do budoucna se v něm skrývá velký potenciál.

Můžete o něm prozradit něco více?

Smyslem aplikace je dopravit správné množství vody na správné místo ve správný čas s co nejmenšími náklady, a to zcela automaticky. Výhodou softwaru SIWA je jeho snadná implementace. Není kvůli němu potřeba osazovat žádné nové měřicí přístroje, jimiž většina dnešních provozů již bývá vybavena dostatečně. Měřiče, řídicí systém a software SIWA se propojí a pak program na základě sofistikovaných algoritmů sám hlídá, aby byl provoz co nejefektivnější a nejekonomičtější. Zákazníkům nabízíme tři moduly – SIWA Optim pro optimalizaci provozu vodárenské sítě, SIWA Leak pro detekci a lokalizaci úniků a SIWA Sewer pro optimalizaci provozu kanalizační sítě.

Jak optimalizace probíhá?

Například formou vylepšování energetické bilance provozu. Systém SIWA Optim hlídá zařízení s velkými odběry energie, jako jsou např. dmychadla kalů nebo čerpadla, a spouští je ve chvílích, kdy je cena energie nejnižší. Lze se i domluvit s provozovateli přenosové energetické soustavy a pokud to technologie dovolí, zapínat tato zařízení ve chvílích, kdy je v síti nadbytek silové elektřiny a je potřeba ji ze sítě odlehčit. V Německu, kde funguje značné množství větrných elektráren, dokáže např. modul SIWA Optim sledovat pohyb cen elektrické energie na burze a spustit čerpadla ve chvílích, kdy je jí v síti nadbytek a její cena je záporná. To znamená, že pokud odeberete energii v dostatečně velkém objemu, aby se síti ulehčilo, její dodavatel vám za to ještě zaplatí. Software SIWA ale dokáže kalkulovat a optimalizovat i další položky, např. cenu vody z podzemního a povrchového zdroje, náklady na její úpravu atd, a tak snižovat náklady na naprosté minimum.

Jaké trendy vidíte pro oblast vodárenství do budoucna?

Pitná voda bude čím dál cennější a celá společnost, jednotlivci i průmyslové firmy, se s ní budou muset naučit mnohem lépe hospodařit. S tím souvisí jak snížení a regulace její spotřeby, tak její čištění a recyklace. V některých přímořských státech, kde jsou zdroje pitné vody omezené – např. na Blízkém východě – bude stoupat efektivita využití odsolovacích zařízení na přeměnu mořské vody v pitnou. Vodní zdroje a vodárenské systémy jsou součástí kritické infrastruktury, a tak lze očekávat, že se dostanou do nejpřísněji chráněného pásma pro případ teroristických útoků. Ne nadarmo se říká, že jestli někdy vypukne III. světová válka, bude o vodu. Je proto nezbytné tento nejcennější přírodní zdroj na planetě chránit.

V dnešním světě však nehrozí jen útoky fyzické, ale i kybernetické. Jak Siemens na zvyšující se riziko kybernetických útoků reaguje?

Kybernetická bezpečnost se stává stále více důležitým tématem jak pro průmyslové podniky, tak pro státní správu i jednotlivce. Společnost Siemens spolu s dalšími organizacemi proto před rokem podepsala tzv. Chartu důvěry, která signatáře zavazuje ke společné podpoře kybernetické bezpečnosti v rámci globálních dodavatelských řetězců. Siemens proto zavedl minimální závazné požadavky na nové dodavatele týkající se kyberbezpečnosti. Týkají se především dodavatelů komponent, jež jsou pro zajištění bezpečnosti rozhodující, tedy softwaru, procesorů a elektronických součástek pro určitý typ řídicích jednotek. Cílem tohoto opatření je zlepšit ochranu digitálního dodavatelského řetězce proti útokům hackerů.

Chtěl byste našim čtenářům na závěr rozhovoru něco vzkázat?

Važme si toho, co máme. Nemusí to trvat věčně. Benjamin Franklin, americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat, krásně řekl:

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna, a to platí o všem v životě".
Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.