Jak zachránit Velký bariérový útes

Jak zachránit Velký bariérový útes

01. 08. 2017

Návštěvníky Národního mořského simulátoru SeaSim vítá bleděmodré světlo nad nádržemi, tlumený hukot čerpadel a zvuk pohybující se vody. S ochranou tropických mořských ekosystémů tu pomáhají nejnovější technologie Siemens.

Velký bariérový útes, který je pod ochranou UNESCO, je největší korálový útes a jedním z nejvelkolepějších a nejúchvatnějších prostředí na světě. Vážně jej však ohrožuje znečišťování, oteplování a okyselování oceánu, stejně jako přemnožení přirozených predátorů, například hvězdice trnité. Vědci z Australského institutu mořských věd (AIMS) zkoumají, jak toto jedinečné místo zachránit pro další generace. Díky technologii Siemens mohou výzkumníci útes simulovat v Národním mořském simulátoru (SeaSim) – zařízení, které na světě nemá obdoby.

Simulace podmínek oceánu

V akváriu SeaSim vědci napodobují podmínky oceánu a studují dopad lidských aktivit a přírodních událostí na útes. Zkoumají také možnosti, jak ovlivnit jeho budoucnost a způsob ochrany 1625 druhů ryb, více než 600 druhů korálů, 133 druhů žraloků a rejnoků, ohrožených mořských želv a dalších tisíců druhů mořských živočichů.

„SeaSim nám poskytuje možnost provádět mnohem komplexnější experimenty než v minulosti, neboť Siemens podporuje všechny naše monitorovací systémy. Jsme schopni dívat se na více parametrů životního prostředí, které ovlivňují mořské organismy, což jsme předtím dělat nemohli," říká dr. David Souter, výzkumný ředitel AIMS. „Máme k dispozici různé typy infrastruktury, ale zařízení SeaSim je z nich nejúžasnější."

Vývoj mořského simulačního systému

Hlavním cílem projektu SeaSim bylo získat kompletní automatizační systém, který v akváriu dokáže zajistit podmínky pro vysoce kvalitní mořský výzkum. AIMS si nechala vypracovat několik návrhů řešení, ze kterých vybrala systém Simatic PCS 7 od společnosti Siemens.

Klíčovým faktorem byla historie nasazení tohoto systému v procesním průmyslu, která v praktickém použití dokládá jeho vysokou dostupnost, spolehlivost a rozšiřitelnost. Tyto funkce jsou pro výzkum AIMS klíčové, neboť týmy potřebují provádět více experimentů zároveň během delších časových období. Některé experimenty trvají roky a výzkumníci potřebují další experimenty přidat či odebrat, aniž by kvůli systémovým modifikacím museli řídicí systém vypínat.

Jednotky pro individuální experimenty ovládají automaty Simatic S7-1200 a 1500. Jednotky pro individuální experimenty ovládají automaty Simatic S7-1200 a 1500.

Netradiční nasazení průmyslové technologie

Původní automatizační řešení vyvinula firma SAGE Automation s certifikací Siemens Solution Partner. Byl zapotřebí vysoce spolehlivý a rozšiřitelný řídicí systém, schopný velmi přesných měření, řízení klíčových procesních proměnných, reportování velkých objemů dat a jejich dlouhodobého zaznamenávání. „Projekt je skvělým příkladem netradičně nasazené úspěšné průmyslové technologie. Toto řešení vzniklo kvůli sběru a reportování velmi přesných dat,“ říká Adrian Fahey, výkonný ředitel SAGE Automation.

Základem řešení je systém Simatic PCS 7, který zahrnuje řadu jednotek pro individuální experimenty, ovládané přes ethernetovou komunikační páteřní síť automaty Simatic S7-1200/1500. Siemens také dodal variabilní rychlostní pohony Sinamics, připojené k řídicímu systému přes Profibus. Informační server Simatic Process Historian zajišťuje dlouhodobou dostupnost dat a výzkumným týmům poskytuje funkce zaznamenávání dat a archivace. Kompatibilita všech použitých komponent Siemens výrazně zkrátila dobu projektování a zvýšila dostupnost informací v řídicím systému Simatic PCS 7, a to včetně informací o diagnostice a údržbě pohonů s variabilní rychlostí.

Díky systému Simatic PCS 7 a platformě TIA můžeme vytvořit špičkové ovládání za specifickým účelem vědeckého výzkumu mořských organismů.”
Craigh Humphrey, provozní manažer SieSim

Technologie pro větší dobro

Od úspěšné dodávky a uvedení všech systémových komponent do provozu řídí Simatic PCS 7 proces reverzní osmózy a experimentální oblast výzkumného zařízení. Týmům AIMS tak nabízí přesnou kontrolu nad teplotou, kyselostí, slaností, sedimentací a znečišťujícími látkami ve velkých nádržích s mořskou vodou. Provozní manažer SeaSim Craig Humphrey funkce nabízené pokročilým řídicím systémem velmi oceňuje.

„Doposud bylo v zařízení SeaSim provedeno přes 70 individuálních experimentů, které trvaly dny či týdny, a probíhají další, jež budou trvat roky. Díky bezprecedentní úrovni řízení, kterou nyní díky řídicímu systému Siemens máme, můžeme provádět experimenty, o nichž se nám předtím jen mohlo zdát. Systém Simatic PCS 7 nabízí stabilní klíčové procesy s vysokou dostupností a zajišťuje, aby žádná porucha na řídicím systému neovlivnila primární ovládání experimentu. Díky systému Simatic PCS 7 a platformě TIA můžeme vytvořit špičkové ovládání za specifickým účelem vědeckého výzkumu mořských organismů."

Automatizační technologie Siemens se tak stala nedílnou součástí projektu většího než celé SeaSim: jde o ochranu Velkého bariérového útesu a globálně vzato i mořských ekosystémů na celém světě.

Zaujalo vás řešení?

Zeptejte se na více informací Jana Kváče na e-mailu jan.kvac@siemens.com nebo navštivte www.siemens.cz/pcs7.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.