Inspirace

Velké průmyslové společnosti jsou pro trvale udržitelný rozvoj klíčové

Siemens
0

Nadnárodní průmyslové koncerny určují nejen technologický vývoj a míru ekonomické prosperity, ale mají i značný společensko-ekologický dopad. Jakým způsobem tyto koncerny mohou přispívat k uskutečňování úkolu trvale udržitelného rozvoje, jsme se zeptali Michala Broži z Informačního centra OSN v Praze.

OSN v roce 2015 stanovila pro období 2015–2030 17 cílů udržitelného rozvoje; jakou roli v tomto plánu mohou/mají hrát velké průmyslové koncerny?

Velký průmysl hraje v transformaci k udržitelnosti klíčovou roli. Je to na jednu stranu business příležitost, na stranu druhou doléhá na soukromý podnikatelský sektor velká odpovědnost. Ekonomika vytváří obrovský tlak na ekosystém. Nezbývá už žádný volný přírodní kapitál. Veškerá aktuální biodiverzita, pitná voda, atmosféra, korálové útesy, oceány, lesy nebo zaledněná území mají přímý vliv na stabilitu Země a tím pádem na ekonomiku.

Od 80. let minulého století nám Země vystavuje účty: ozónová díra, úbytek vody, tání ledovců, vlny horka, častější a silnější bouře. Změna klimatu postupuje rychleji než naše schopnost na ni reagovat. A emise skleníkových plynů dál rostou. Pařížská dohoda o ochraně klimatu přitom pracuje se scénářem, že globální oteplení v bezpečné hranici 2 stupňů Celsia do konce století předpokládá snížení emisí uhlíku na nulu už do roku 2050. To se jistě neobejde bez obrovských investic. Podle odhadů UNCTAD (Konference OSN o obchodu a rozvoji) vyžaduje naplnění agendy Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) investice ve výši od 2,5 bilionu (v prvních letech) do 7 bilionů amerických dolarů ročně.

 

„Velký průmysl hraje v transformaci k udržitelnosti klíčovou roli.“

Je české korporátní prostředí v dosavadním plnění SDGs v porovnání s jinými průmyslově vyspělými zeměmi něčím specifické? Kde hledat následováníhodné příklady? Můžeme být i my v něčem inspirativní?

Cíle agendy SDGs v oblasti udržitelné výroby a efektivního využívání zdrojů, které se podniků a firem přímo týkají, poskytují na jednu stranu podporu těm, kteří model udržitelného podnikání razí, na straně druhé budou vyvíjet tlak na firmy, které v tomto směru zaostávají. V Česku není zatím povědomí o SDGs v korporátním prostředí příliš rozšířené. Mnohé firmy si ale uvědomují, že odpovědnost za jejich podnikání těsně souvisí s odpovědností za vývoj světa. Zůstává ale zatím spíš nedoceněno, že odpovědnost za svět neseme všichni společně. A právě SDGs jsou komplexním globálním plánem, který v OSN v roce 2015 přijal celý svět.

Diskuze k článku

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit přes facebook. Přihlásit se

Vaše komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.

Mohlo by vás zajímat

 
Galerie