Města

Na zelené vlně

Pavel Olivík
0

Myšlenka zelené vlny v dopravě není žádnou novinkou, ovšem s moderní bezdrátovou komunikací a vzájemným propojením účastníků silničního provozu a dopravní infrastruktury vznikají zcela nové možnosti pro zvyšování efektivity dopravy i snižování ekologické zátěže. Siemens již realizoval celou řadu projektů zelené vlny v evropských městech.

Červená na každé křižovatce při průjezdu městem po hlavní komunikaci nebo zbytečné čekání na křižovatce řízené světelnými signály v noci s téměř nulovou dopravou – to jsou pro většinu řidičů důvěrně známé situace z jízdy po městě, při nichž dochází ke zbytečným časovým ztrátám, ke zvýšené spotřebě paliva i nadměrným emisím škodlivin a hluku, o zátěži nervové soustavy ani nemluvě. Například podle studií německého autoklubu ADAC a technické univerzity TUM v Mnichově by mohla inteligentní zelená vlna a plynulá doprava snížit emise oxidů dusíku ve městech o téměř jednu třetinu. A to je zlepšení, jehož lze na rozdíl od dalšího zpřísňování emisních limitů pro nová vozidla dosáhnout rychle, s nízkými náklady a s vysokou efektivitou. Optimální řízení složité městské dopravy se značnou intenzitou provozu samozřejmě není vůbec snadné, ale současná praxe ve většině měst dosud ponechává bez povšimnutí obrovský prostor pro zlepšování, který se otevřel s příchodem bezdrátové komunikační techniky a bouřlivým vývojem informačních technologií. K realizaci zelené vlny již nejsou zapotřebí vysoké investice do dopravní infrastruktury, jak ukazuje například systém Siemens Sitraffic Stream, který je zcela digitální a vyžaduje pouze montáž malé palubní jednotky s integrovanými anténami GPS a GPRS do příslušných vozidel. Průkopníkem této moderní zelené vlny je německé město Böblingen, které leží jižně od Stuttgartu. Oddělení dopravních a městských služeb města Böblingenu přišlo s nápadem realizovat systém zelené vlny pro autobusy městské hromadné dopravy a vozidla záchranných služeb pomocí bezdrátové komunikace mezi vozidly a střediskem pro řízení světelné signalizace. Ve vypsaném výběrovém řízení na dodavatele příslušné technologie zvítězila společnost Siemens, která ve spolupráci s městem Böblingen vyvinula systém Siemens Sitraffic Stream. Pilotní projekt byl spuštěn ve druhé polovině roku 2012 a zahrnoval čtyři křižovatky, deset autobusů a dvě hasičská vozidla. Po úspěšném pilotním projektu dochází k dalšímu rozšiřování tohoto systému, do něhož má být nakonec zahrnuto 30 až 40 křižovatek, kompletní vozový park čítající 75 městských autobusů a pět hasičských vozidel.

„Pilotní projekt v Böblingenu byl spuštěn ve druhé polovině roku 2012 a zahrnoval čtyři křižovatky, deset autobusů a dvě hasičská vozidla.“

Úspěšný projekt v Böblingenu ukázal, že tímto způsobem lze s velmi nízkými náklady dosáhnout výrazného zlepšení plynulosti městské hromadné dopravy i zrychlení příjezdu záchranných služeb na místo neštěstí. A to nejsou zdaleka všechny přínosy. Zvýšila se také bezpečnost jízdy záchranářských týmů na místo zásahu. Nepřetržité sledování polohy vozidel navíc otevřelo nové možnosti pro zvyšování úrovně služeb veřejné hromadné dopravy. Na zastávkách mohou být v reálném čase zobrazovány doby odjezdu na základě aktuální polohy autobusu. Díky systému zelené vlny nabízí veřejná hromadná doprava rychlejší přepravu, čímž se zvyšuje její atraktivita v porovnání s individuální automobilovou dopravou. Důležitým faktorem je i skutečnost, že tento způsob upřednostnění jízdy autobusů a vozidel záchranných služeb na křižovatkách řízených světelnou signalizací má jen minimální vliv na ostatní účastníky silničního provozu. Zelená vlna v podání společnosti Siemens v neposlední řadě snižuje zatížení životního prostředí emisemi, protože eliminuje zbytečné zastavování a rozjezdy, při nichž mají spalovací motory nejvyšší spotřebu paliva a emise. To jsou všechno výhody, které přesvědčují stále více obcí. Zcela digitální systém Siemens Sitraffic Stream (Simple Tracking Realtime Application for Managing traffic lights and passenger information) bez nutnosti zásahů do dopravní infrastruktury používají již další města v Německu, například Heilbronn, Bietigheim nebo Speyer, pro něž byly dosavadní analogové systémy spojeny s příliš vysokými náklady. První zkušenosti se zelenou vlnou získává ve spolupráci se společností Siemens také hlavní město Islandu. Reykjavík nainstaloval v roce 2016 na prvních šesti křižovatkách ve svém centru satelitní systém Siemens Sitraffic Stream, který automaticky aktivuje zelenou pro vozidla záchranných služeb a veřejné hromadné dopravy. Stejně jako u podobných systémů v německých městech jsou příslušná vozidla vybavena palubní jednotkou, která na základě GPS určuje polohu vozidla s přesností na 5 m a předává tuto informaci do řídicího střediska, z něhož vycházejí pokyny pro semafory. Zelená vlna, založená na vzájemné komunikaci vozidel přímo s ovládacím systémem světelné signalizace, však nemusí být omezena pouze na vozidla městské hromadné dopravy a záchranných služeb. Inteligentní komunikační systém Siemens se již osvědčil v pilotním projektu v britském Newcastlu, jehož se zúčastnilo 12 sanitních vozů a několik elektromobilů. Stejně jako u systému Sitraffic Stream získává řídicí centrála bezdrátovým přenosem informaci o vozidle, které se přibližuje k semaforu. Rozdíl spočívá v tom, že vozidlo navazuje spojení s komunikační jednotkou instalovanou u světelné signalizace a prostřednictvím standardu, který je navržen výhradně pro tyto účely. Pokud je to možné, rozsvítí se na semaforu zelená, jakmile se vozidlo ocitne 200 m od křižovatky. V opačném případě může řidič na svém tabletu sledovat pomocí speciální aplikace například dobu, po kterou bude mít ještě červenou, a zda se tedy vyplatí vypnout motor, či jakou optimální rychlostí by měl pokračovat v jízdě ke křižovatce, aby nemusel zastavovat. Komunikace totiž v rámci systému není pouze jednosměrná, ale probíhá oběma směry. Výše uvedené systémy Siemens lze využívat také k optimalizaci celkové strategie řízení světelné signalizace, což s sebou nese další zvýšení plynulosti provozu doprovázené vyšší bezpečností, nižšími emisemi a spotřebou paliva a eliminací zbytečných časových ztrát. Je to tedy řešení, z něhož mají užitek všechny zúčastněné strany.

zdroje: Siemens

Diskuze k článku

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit přes facebook. Přihlásit se

Vaše komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.

Mohlo by vás zajímat

 
Galerie