Lidé

Chceme maximálně vytěžit digitální příležitosti

Siemens
0

Vybudovat a řídit inteligentní továrnu neznamená používat pouze nejnovější stroje. stále významnější roli hraje software a schopnost pracovat s informacemi a vytvářet nové obchodní příležitosti. Škoda Auto představuje inovačního lídra, který je pro mnoho českých společností vzorem a inspirací. na otázku, jak digitální transformace ovlivňuje výrobu a podnikání výjimečné české automobilky, odpovídá Jiří Drbout, vedoucí Plánování značky v oblasti výroby a logistiky Škoda Auto.

Jaká je historie projektu digitální továrny společnosti ŠKODA AUTO?

První kroky k zavedení digitální továrny sa-hají do období těsně po sametové revoluci. V roce 1990 ŠKODA vyráběla pouze jeden, všem známý model Favorit. Plánování výroby mělo minimální systémovou podporu, základní nástroje představovaly klasická tužka a papír. Po privatizaci německým koncernem Volkswagen Group se začalo rozšiřovat produktové portfolio. V roce 1996 ŠKODA uvedla na trh OCTAVII, která měla tehdy dvanáct typů karoserií, zatímco nyní je to pouze u tohoto modelu 288 typů, čtyřiadvacetkrát více! V roce 2001 následoval SUPERB, jehož výrobu jsme plánovali se stejným personálem. Abychom byli schopni splnit termíny náběhu nových produktů a zvládnout již zmíněnou rostoucí komplexitu jednotlivých modelů, bylo nutné najít nástroje, jež by nám to umožnily. Pod podobným tlakem ovšem nebyla pouze ŠKODA, ale také všechny další značky v koncernu. Každá z nich hledala vlastní cestu, jak tento problém řešit. Cílem bylo zefektivnění a zrychlení plánovacího procesu, optimalizace výroby. Impulz pro inovaci tehdy přišel od všech vedoucích plánování značek, kteří hledali univerzální systémy a synergie v oblasti jejich využití. Snažili se zavést první softwarové nástroje pro pláno-vání a cesta digitální továrny jim to umožnila. Mimochodem, na těchto zkušenostech stavíme dodnes. Robert Stiffel, který stál u zrodu digitální továrny ve ŠKODA AUTO, se nyní stal vedoucím útvaru digitalizace pro oblast výroby.

Můžete stručně vysvětlit základní principy a komponenty digitální továrny?

Základní schéma digitální továrny vychází z plánovací praxe – plánovač si vezme produkt, přiřadí k němu díl a proces, následně prostřednictvím softwaru modeluje výrobní linku a navrhuje optimální řešení. Tím se významně zjednodušuje jeho práce, velkou část činností přebírá systém, do kterého jsou předávány znalosti specialistů a odborníků. Systém se neustále rozvíjí, stejně jako jeho uživatelé, zrychluje se a zpřesňuje. Jedná se o proces učení, který není uzavřený a dokončený. Stejný princip zdokonalování vidíme také v nejnovějších technologických řešeních, včetně konceptu „digitálního dvojčete“.

Jaká konkrétní řešení (nejen) od společnosti Siemens váš systém využívá?

Na produktech Siemens je postaven celý systém plánování v oblasti svařoven. Počínaje základním plánováním v Process Designer přes optimalizaci a spolupráci robotů a kinematiku v Process Simulate až po plánování materiálových toků a propojení zásobníků v Plant Simulation. Ve výrobě klademe velký důraz na ergonomii a za tímto účelem používáme Process Simulate Jack. V plánování výroby komponentů nalezeme další systém NX. Momentálně testujeme možné plošné nasazení Teamcenter for Manufactoring (TCM).

Samozřejmě, výroba ŠKODA AUTO nestojí pouze na produktech Siemens. I díky nim a dalším konkurenčním řešením jsme schopni zvládnout velké množství simultánně plánovaných produktů, náběhů a změn. Tato řešení představují jeden ze základních stavebních kamenů našeho úspěchu. Přinášejí nám rychlost, efektivitu, spolehli-vost a eliminaci chyb už v pilotní fázi projektů. Zároveň i přesah ke standardizaci a systémové integraci, které jsou základem Průmyslu 4.0.

Po rozestavění dílčích komponentů svařovací linky v plánu jsou základní objekty doplněny o modely manuálních pracovišť pro pracovníky svařovny.

Je projekt digitální továrny ŠKODA AUTO něčím výjimečným oproti ostatním světovým automobilkám?

Projekt digitální továrny představuje trend, který lze nyní spatřovat ve všech automobilkách. Různé značky pracují s rozličnými procesy a nástroji, ale bezesporu všechny světové automobilky se snaží být špičkami i v oblasti digitalizace plánování a výroby. Čím je ŠKODA AUTO skutečně výjimečná, jsou lidé. Tým digitální továrny u nás tvoří mladí lidé se start-upovým myšlením, kteří mají přístup k nejnovějším technologiím. Jsou v denním bezprostředním kontaktu s kolegy v koncernu a dalšími značkami, neustále se profesně zdokonalují a vyhledávají příležitosti pro inovace. Posledním zajímavým příkladem z digitální továrny ŠKODA je testování komponenty pro virtuál-ní realitu v Process Simulate, které probíhá ve spolupráci se Siemens Israel za podpory Siemens ČR.

Když popustíte uzdu fantazii, jak si myslíte, že bude vypadat automobilka budoucnosti? Jak a co se v ní bude vyrábět?

Výroba aut se zásadně změní. Již brzy ji významně ovlivní přechod ze spalovacích mo-torů na nové formy pohonů. Tato změna bude mít dosah nejen na výrobu ŠKODA AUTO, ale i na naše dodavatele. Nemluvě o dalších změnách, které přinesou nové technologie, výrobní postupy a nové produkty. Doufám ale, že se v automobilce budoucnosti budou, kromě jiného, stále vyrábět auta (úsměv). A že se nebude jednat pouze o továrny bez světel (angl. lights out factory), ale místa, kde bude v symbióze spolupracovat člověk a stroj. Lze předpokládat, že rutinní práci plánovačů v oblasti výroby převezmou inteligentní technologie, obsluha bude muset v práci víc používat tvořivé myšlení a kreativitu, přizpůsobovat se stále častějším změnám a pracovat s nejnovějšími technologiemi. To vše klade vyšší nároky nejen na zaměstnance a zaměstnavatele, ale i na celý vzdělávací systém. Není pochyb, že digitální transformací projde nejen naše automobilka, ale celá společnost.

Virtuální realita bez hranic – inovace z Izraele pro výrobu ŠKODA AUTO

V rámci spolupráce výroby ŠKODA AUTO a siemens Israel probíhá testování inovované verze programu Process simulate. Původní verze programu Process simulate byla rozšířena o komponentu pro rozhraní mezi klasickým prostředím a virtuální realitou. díky ní se lze v prostředí virtuální reality pohybovat, měřit vzdálenost, spouštět simulaci a ovládat například polohu robotu nebo jiných výrobních zařízení. Jako pilotní projekt pro testování byl vybrán proces simulace svařovací linky, zahrnující plánování nového pracoviště od přípravy a návrhu až po finální simulaci provozu. Na základě vytvořeného plánu proběhne hrubé rozmístění základních objektů, kterými jsou zjednodušené modely částí svařovací linky. Po rozestavění dílčích komponentů svařovací linky v plánu jsou základní objekty nahrazeny finálními modely a doplněny o modely manuálních pracovišť pro pracovníky svařovny. následuje propojení dílčích objektů řídicím signálem, díky kterému dokážou vzájemně komunikovat, a tak může proběhnout detailní simulace s přesnými pohyby robotů. Poslední část simulace představuje její zobrazení ve virtuální realitě. Pracovníkovi plánování je umožněno vstoupit do modelu, pohybovat se ve virtuálním prostředí, ověřit správné naplánování budoucího výrobního procesu a odhalit potenciální problémy ještě před realizací výrobní svařovací linky.

Připravuje se společnost ŠKODA AUTO nějak na tuto „novou budoucnost“?

Pokud chceme obstát v globálním konkurenčním boji, musíme na změny související s digitalizací a Průmyslem 4.0 reagovat, zavádět inovativní řešení, připravovat a vzdělávat své zaměstnance. Sledujeme nejnovější trendy, analyzujeme je a vyvíjíme nová řešení odpovídající budoucím potřebám trhu. Vybudovat a řídit inteligentní továrnu neznamená používat pouze nejnovější stroje. Vnímáme stále významnější roli softwaru, schopnost pracovat s informacemi a vytvářet nové obchodní příležitosti. Hledáme inspiraci doma i v zahraničí, nebojíme se inovovat a reálně transformovat své podnikání. A to jak ve výrobě, tak při vývoji produktu nebo pilotování nových obchodních modelů, jako je například car sharing. Auto nyní neprodává pouze design a technické parametry, ale i poskytované, především digitální, služby. Snažíme se být nejlepší I na tomto poli. Uchopit digitalizaci jako proces, který můžeme aktivně utvářet tak, abychom minimalizovali rizika a maximalizovali šance. A samozřejmě klást neustále důraz na kvalitu, spolehlivost a trvale udržitelný rozvoj.

Stejně jako ostatní výrobci i vy se zcela jistě potýkáte s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Přináší v tomto směru postupující robotizace a automatizace hmatatelné výhody?

Ano, v posledních letech je na domácím trhu nedostatek lidí s technickým vzděláním a tento problém se neustále prohlubuje. Zároveň díky postupující robotizaci, automatizaci a digitalizaci dochází k transformaci stávajících profesí. Na tomto místě je důležité zdůraznit, že cílem není nahradit lidi stroji, ale najít způsob, jak technologie co nejlépe použít ke zlepšení práce lidí. Všichni se musí připravit na to, že neustálé změny budou v budoucnu běžné. Změny přijdou; buď je přijmeme a využi-jeme je pro vlastní rozvoj a úspěch, nebo nás postupně vytlačí z trhu.

Digitalizace je šancí, kterou nesmíme promarnit. Výrobní závody budou vyžadovat zejména specialisty s technickým vzděláváním, kteří jsou schopni rychle reagovat, učit se a vymýšlet nové postupy. Pro vzdělávání kvalitních průmyslových specialistů budoucnosti je klíčová nejen osobní motivace, ale také výuka na vysokých školách a spolupráce s podniky. Ani zde výroba ŠKODA AUTO nespí. Kromě tradiční spolupráce s vysokými školami a praktikantských pobytů studentů ve výrobě nově podporujeme i vznik Testbedu pro Průmysl 4.0 při CIIRC ČVUT, výuku inovativních předmětů zaměřených na využití digitálních technologií při plánování výroby, design thinking pro IoT a nové industriální obchodní modely.

Zdroje: Siemens

Diskuze k článku

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit přes facebook. Přihlásit se

Vaše komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.

Mohlo by vás zajímat

 
Galerie