Homepage

S větrem v zádech

Snahy o spoutání síly větru provázejí lidstvo od nepaměti. Vítr nám pomáhal čerpat vodu, mlel obilí, poháněl naše lodě, vysoušel nizozemské poldry. Dnes ho využíváme stále častěji ke generování elektřiny. Přes několik tisíc let trvající známost však zapojování větrné energie do energetiky evropských zemí provázejí nejasnosti a dohady. Pojďme se vydat po stopě využívání energie větru a zjistit, jak je to s větrnou energií doopravdy. Jak moc je zelená a udržitelná?

Froude a Faraday servisují větrné elektrárny na moři

Každý rok se podél evropských břehů objeví stovky nových větrných elektráren. Aby ne – do jejich lopatek se na moři opírá mnohem silnější a stabilnější vítr než na pevnině. Navíc tam nikoho neruší, a tudíž si nikdo nestěžuje. Jenže… Větrné parky nad hladinou moře se velmi složitě staví a stejně náročná je i jejich údržba.

Turbína s levitujícím rotorem

Ačkoli je století páry již oficiálně dávno za námi, málokdo si uvědomuje, že parní turbíny stojí za většinou elektrické energie v naší síti. Udává se, že až 90 % elektrické energie v USA je vyrobeno pomocí parních turbín. Po více než sto letech od jejich vynálezu přichází zásadní zvrat v jejich konstrukci – tzv. bezolejová parní turbína.

Národní akční plán pro chytré sítě: SCHVÁLENO

Vláda schválila plán budování chytrých elektrických sítí (NAP SG), které se mají v blízké budoucnosti podílet na zajištění spolehlivého provozu české elektrizační soustavy. Plán vychází z priorit Aktualizace státní energetické koncepce ČR. Elektrizační soustava České republiky byla původně budována především pro využití klasických velkých centrálních zdrojů. Nyní je však ve hře také energie získávaná ze slunce a větru.

ZA CHVÍLI VYPLOUVÁME

Ostny gigantického dikobraza připomínají lišty rotorů větrných turbín SWT s výkonem 3,6 megawattu značky Siemens. Takřka šedesátimetrová monstra čekají na nalodění na speciální montážní plavidlo. Budou pohánět osmdesát větrných turbín v parku DanTysk v Severním moři, přibližně sedmdesát kilometrů od ostrova Sylt u dánského pobřeží.

Když vítr chytají tři fotbalová hřiště

Sílu větru využívá lidstvo odnepaměti. Větrné elektrárny, navzdory mnoha diskuzím, představují nejlevnější obnovitelný zdroj energie. Sází na ně i Německo, které má v plánu do roku 2050 pokrýt až 80 % své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů – největší podíl chce získávat z přímořských větrných parků.

Ostravsko zdravější o sto čtyřicet slonů ročně

Představte si 140 největších suchozemských savců – slonů afrických – pohromadě. Máte? Vnímáte tu obrovskou masu, která dohromady váží kolem 850 tun? Tenhle exkurz do oblasti exotické fauny jsme si dovolili, abychom pro vás dokázali nějak přijatelně zhmotnit 850 tun oxidu siřičitého. Přesně takové je totiž množství emisí, o které bude každý rok zdravější celé Ostravsko díky ekologickému projektu nízkoteplotní odsíření hutní energetiky. Projekt realizovala hutní společnost ArcelorMittal Ostrava.

Scénář roku 2050

Představte si svět za 40 let. Ve všech oblastech hospodářství, stejně jako v osobním životě, elektřina vytlačí tradiční zdroje energie – v průmyslu, v silničním provozu i při vytápění budov.

Kvůli bezpečnosti se každý zaměstnanec společnosti Siemens před začátkem práce na moři účastní školení BOSIET (Basic Offshore Safety Training). Na programu jsou základy první pomoci a požární ochrany, ale také únik z vraku havarovaného vrtulníku, simulovaný požár nebo situace, kdy je třeba obrátit převrácený záchranný člun.

SylWin1 rozsvítí 900 000 domácností

V Severním moři se letos v létě nad hladinu vztyčila další konvertorová plošina. Jmenuje se SylWin1 a s kapacitou 864 megawattů bude přenášet na pevninu elektrickou energii vyrobenou třemi větrnými parky v Severním moři – Dan Tysk, Butendiek a Sandbank.

Energie pro nemocné děti

Labe u Štětí líně proudí mezi břehy. V místě, kde se ten pravý zvedá do zelení pokrytého hřebene, vyrostla na řece vodní elektrárna. V jejích útrobách se díky moderním technologiím pomalý tok řeky mění v silný proud, který roztáčí obří lopaty dvou turbín s průměrem oběžných kol více než pět metrů. Elektrotechnické vybavení, stejně jako převodovka Flender, která svými rozměry odpovídá úctyhodné velikosti kol, jsou dílem společnosti Siemens. Ale výjimečný je i charakter projektu elektrárny, který spadá do oblasti sociálního podnikatelství. Z výnosů se budou financovat charitativní a vzdělávací aktivity.