Homepage

Nová laboratoř elektrických ochran, řídicích systémů a komunikace na Západočeské univerzitě v Plzni.

Elektrotechnika je jednou z královských disciplín fyziky

Elektrotechnika má velmi široké pojetí. Proto se zvláště v posledních letech zásadním způsobem rozvětvila do celé škály specializovaných oborů. Tyto obory mají významné dopady do života společnosti. S některými se setkáváme bezprostředně, některé jsou využívány bez přímé viditelné souvislosti, například elektronika, řídicí technika, telekomunikační technika, diagnostika či informační technologie. Více o tom v rozhovoru s děkanem Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiřím Hammerbauerem, Ph.D.

SIPROTEC 5: Bezpečné systémové řešení

Siemens je jedním z předních světových dodavatelů zařízení pro řízení a chránění energetických systémů. Špičkové přístroje SIPROTEC se nasazují ve všech oblastech energetiky – od výroby přes přenos, transformaci až po distribuční sítě. Operátorům umožňují spolehlivou a bezpečnou ochranu a řízení sítí a zároveň slouží jako základ pro zavádění efektivních řešení všech úkolů, které jsou kladeny na moderní a chytré přenosové soustavy. Uživatelé mohou libovolně kombinovat jednotky různých řad SIPROTEC k řešení rozmanitých úkolů.

5SM6 nasazený na chrániči s jističem řady 5SU1

AFDU - Nižší počet požárů zapříčiněných elektrickou energií

Pod zkratkou AFDU se skrývá anglické Arc Fault Detection Unit, tedy přístroj pro detekci elektrického oblouku. Jde o relativně nový typ ochranného přístroje, který umí vyhodnotit vznik sériového nebo paralelního oblouku v koncových obvodech do hodnoty jmenovitého proudu 16 A. Jeho hlavním úkolem je účinně zabránit vzniku požárů, ke kterým by mohlo dojít vinou poškozených elektrických přístrojů nebo instalací.

Traťový uzel Olomouc: nejmodernější řada ochran Siprotec

Síť distribučních trafostanic pro napájení drážních netrakčních zařízení na traťovém uzlu Olomoucm bude vybavena ochranami řady Siprotec 5. První rozsáhlé nasazení nejmodernějších Siproteců je dodáváno včetně engineeringu, výpočtu nastavení ochran a jejich koncepce.

  • 1
  • 2