Zpracování osobních údajů

  1. Své údaje v uvedeném rozsahu poskytuji dobrovolně společnosti Siemens, s.r.o. a souhlasím s jejich zpracováním. Svůj souhlas poskyzuji na dobu 5 let od svého podpisu. Jsem si vědom, že svůj souhlas mohu kdykoliv písemně na adrese Siemens, s.r.o. odovolat.
  2. Souhlasím se zasíláním elektronických obchodních a marketingových sdělení společnosti Siemens, s.r.o., na uvedenou emailovou adresu. Svůj odběr mohu kdykoliv odvolat a to prostřednictvím zaslaného emailu na Visions.cz@siemens.com nebo odhlášením přímo v doručeném emailu.

Společnost Siemens, s.r.o., IČ: 00268577 Siemensova 1, 155 00 Praha 13 prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje, budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Pokud budete chtít vaše kontaktní informace aktualizovat, vymazat vaše jméno z našeho adresáře elektronické pošty, odvolat souhlas nebo se budete chtít zeptat na něco, co s ochranou osobních údajů souvisí, prosím obraťte se na nás.

 

Mohlo by vás zajímat