Inspirace

Vědomí odpovědnosti k dnešku i k budoucím generacím

Petr Jechort
0

„Úspěšná a společnosti prospěšná je taková firma, které záleží nejen na tom, jak ekonomicky prosperuje, ale také na tom, jak přispívá společnosti, ve které působí,“ říká generální ředitel společnosti Siemens ČR Eduard Palíšek. Firma, v jejím čele stojí, jde v tomto ohledu příkladem a svými různorodými aktivitami potvrzuje platnost jeho slov snad každodenně.

Citlivou sociální politiku ostatně praktikoval již zakladatel firmy Werner von Siemens. Svým zaměstnancům zkrátil pracovní dobu, začal jim vyplácet podíl na zisku firmy a zavedl různé sociální benefity, které měly v zaměstnancích podpořit pocit sounáležitosti s firmou. Pádný důkaz o tom, jakými způsoby Siemens prospívá v současné době české společnosti, podává zpráva Business to Society  s názvem „V České republice, pro Českou republiku“. Náhled koncernu na celou problematiku celospolečenské prospěšnosti se přitom od většiny firem poněkud liší. Siemens totiž nehledí pouze na objem investic a jejich návratnost, ale zaměřuje se především na hodnoty, které svými aktivitami vytváří pro celou společnost.

Prioritou trvalé hodnoty

Za zavedením metodiky Business to Society stojí snaha vytvářet dlouhodobé hodnoty pro společnost, ve které firma Siemens působí. Jejím cílem proto není spočítat investice a ohodnotit budování továren a kanceláří, ale změřit ekonomický a společenský přínos toho, co v České republice Siemens dělá. Měří se například to, jakým způsobem Siemens přispívá k ekonomické prosperitě země a k tvorbě pracovních míst, jak pomáhá ke zvyšování kvalifikace pracovních sil, jak podporuje vzdělávání a inovační potenciál České republiky nebo jak přispívá ke zlepšování životního prostředí a kvality života a k celospolečenské transformaci. Vytvoření takto komplexní zprávy není vůbec jednoduché. Nejprve se expertní tým musí seznámit s řadou údajů a dat, například jaké jsou strategické rozvojové plány země a jejích regionů, jaké jsou její aktuální ekonomické ukazatele, na jakých pilířích daná ekonomika stojí a kterým směrem se ubírá nebo jaké má priority v oblastech vzdělávání, vědy a výzkumu.

„V České republice Siemens provozuje obchodní organizaci, sedm výrobních závodů, šest vývojových center, sedm vývojových oddělení při závodech a dvě centra sdílených služeb.“

V následné fázi probíhá mapování toho, jak Siemens jednotlivé oblasti ovlivňuje a jak přispívá k naplnění jejich plánů a cílů . Díky tomuto průzkumu může velmi přesně zjistit, co dělá dobře, co by bylo možné zlepšit nebo co je třeba podstatně změnit. Zohledňuje přitom témata, která jsou klíčová pro zákazníky, dodavatele, veřejnou správu, vládní organizace, komunity i další společenské skupiny, jichž se činnost koncernu Siemens nějakým způsobem dotýká. Hodnoty, kterými se Siemens řídí, jsou rovněž ty, jež zahrnuje Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj Organizace spojených národů. Ta definovala 17 cílů udržitelného rozvoje – na jejich formulaci se aktivně podílel i Siemens –, kterých má být dosaženo do roku 2030, a česká zpráva Business to Society ukazuje, jak konkrétně aktivity společnosti Siemens v České republice k dosahování těchto cílů přispívají.

V České republice pro Českou republiku

Čím konkrétně tedy společnost Siemens přispívá k ekonomickému a společenskému rozvoji České republiky? Zde je několik výmluvných číselných údajů. Globální aktivity této společnosti se na tvorbě HDP České republiky v roce 2015 podílely částkou 31,8 miliardy Kč. To odpovídá zhruba 0,7 % HDP České republiky. V České republice Siemens provozuje obchodní organizaci, sedm výrobních závodů, šest vývojových center, sedm vývojových oddělení při závodech a dvě centra sdílených služeb. Hodnota zboží a služeb, které české organizace Siemens nakoupily od českých dodavatelů, v roce 2016 překročila částku 7 miliard Kč. To představuje 50 % všeho nakoupeného zboží a služeb. Do rozšiřování, digitalizace a modernizace svých závodů a do projektů na zvýšení efektivnosti Siemens v letech 2017–2024 hodlá inve-tovat 7 miliard Kč. V tomto období také Siemens vytvoří 1 800 nových pracovních míst, přičemž 30 % z nich budou vysoce kvalifikované pozice ve vývoji, managementu a dalších odborných oblastech.

Důraz na podporu inovací

Na podzim 2017 otevřel Siemens v České republice další vývojové centrum. Nachází se v Ostravě a specializuje se na vývoj elektromotorů a generátorů. Nové pracoviště by výhledově mělo zaměstnávat až 100 odborných pracovníků. V současné době Siemens v šesti vývojových centrech a v sedmi vývojových odděleních při závodech zaměstnává přes 900 vývojových specialistů. To znamená, že téměř 10 % všech zaměstnanců společnosti Siemens v České republice pracuje v oblasti vývoje. Siemens je zakládajícím partnerem Testbedu pro Průmysl 4.0 a Národního centra pro Průmysl 4.0 při ČVUT CIIRC, unikátní platformy pro otevřenou spolupráci napříč průmyslem a akademickou sférou. Zde si mohou malé a střední firmy vyzkoušet své inovace a ověřit jejich funkčnost a účinnost. V oblasti školství Siemens dlouhodobě organizuje projekty na podporu vzdělání, spolupracuje se základními, středními a vysokými školami a nejlepším studentům nabízí podporu i řadu příležitostí na mezinárodní úrovni. Každým rokem je udělována cena Wernera von Siemense za nejlepší diplomové, doktorandské a výzkumné práce v technických oborech, kterou doprovází i zajímavé finanční ohodnocení. Siemens také podporuje devět renomovaných vysokoškolských pedagogů na osmi fakultách tří technologických vysokých škol.

Pro životní prostředí

V oblasti ochrany životního prostředí si společnost Siemens stanovila odvážný úkol: zavázala se dosáhnout do roku 2030 CO2 neutrality. Určitých výsledků již bylo v tomto směru dosaženo a ty dokládají značné odhodlání. Mezi roky 2014 a 2015 se podařilo snížit celkové emise CO2 650 firemních vozů o 345 t a dosáhnout tak průměrné hodnoty 110 g/km. Díky vyššímu podílu elektromobility a pečlivému výběru modelů firemních automobilů by do roku 2020 měla průměrná hodnota CO2 klesnout na 95 g/km. Od začátku roku 2018 pochází nakupovaná elektrická energie z obnovitelných zdrojů. Dalším nezanedbatelným kamínkem této ekologické mozaiky je rozsáhlý projekt na zvýšení energetické efektivity, který se uskutečňuje v závodě na elektromotory v Mohelnici. Tam se podařilo dosáhnout ročních úspor téměř 4 500 t CO2. Na letošní rok naplánované úpravy v závodě Letohrad ušetří dalších 2 300 t CO2 ročně. Na snižování CO2 se podílí i výrobní závod ve Frenštátě, který díky instalaci malé střešní solární elektrárny a solárního zařízení na předehřívání vody ročně ušetří 22 t CO2.

Pomoc potřebným

Siemens rozvíjí rovněž program pomoci lidem bez domova. Spolu s partnerskými neziskovými organizacemi vybírá Siemens jednotlivce, pro něž hledá vhodná pracovní místa ve svých závodech a obchodních jednotkách. Účastníkům programu nabízí Siemens roční smlouvu a po tuto dobu jim hradí i bydlení. Je-li po uplynutí této doby oboustranný zájem o další spolupráci, nabídne Siemens standardní pracovní smlouvu. V roce 2004 Siemens inicioval jedinečný program – Siemens Fond pomoci – siemens.cz/fondpomoci.  Jeho cílem je podporovat neziskové organizace, které pomáhají těm, kdo si nemohou pomoci sami. Fond pomoci daruje jednomu nebo více projektům neziskových organizací každý měsíc příspěvek ve výši až 100 000 Kč. Program na podporu neziskových organizací Siemens Fond pomoci od roku 2004 podpořil přes 400 projektů v hodnotě 34 milionů Kč. V rámci této iniciativy se Siemens začal věnovat také firemnímu dobrovolnictví a bezplatnému školení neziskových organizací. Zaměstnanci společnosti Siemens mohou dobrovolnictví věnovat až dva dny v roce v rámci pracovní doby. Od roku 2012 již odpracovali přes 8 500 hodin v 163 neziskových organizacích.

Etický kodex

Pro Siemens jsou mimořádně důležité – a to nejen na globální úrovni, ale i ve všech zemích, kde Siemens podniká, včetně České republiky – etika, transparentnost a boj proti korupci. Tuto prioritu Siemens dává najevo tím, že je členem Koalice pro transparentní podnikání. Ta vznikla v lednu 2011 a v současnosti sdružuje přes 20 českých a mezinárodních společností napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

Zdroje: Siemens, BIGSTOCK

Diskuze k článku

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit přes facebook. Přihlásit se

Vaše komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.

Mohlo by vás zajímat

 
Galerie