Unikátní elektrokotel pomáhá udržovat rovnováhu v přenosové sít

Unikátní elektrokotel pomáhá udržovat rovnováhu v přenosové sít

04. 04. 2017

Zelená energie je téma, které hýbe současnou společností. Její produkce má širokou podporu a pozitivní ekologické dopady jsou jednoznačné. Přesto však její distribuce není jednoduchou záležitostí – především kvůli výkyvům souvisejícím s počasím. Někdy je jí málo a někdy zase moc, což způsobuje v přenosové síti nerovnováhu. Mladoboleslavská společnost ŠKO-ENERGO spustila projekt ukládání přebytečné energie v síti prostřednictvím obřího elektrokotle napojeného na teplárnu. Unikátní řešení na míru části elektro včetně řídicího systému dodalo oddělení Industry Services společnosti Siemens.

Skladování neboli akumulace energie je dlouhodobě zásadním tématem v oblasti energetiky. Zabývá se jím i významná česká společnost ŠKO-ENERGO, která je partnerem ŠKODA Auto a E.ON Česká republika. Společně také zrealizovaly inovativní projekt ukládání elektrické energie s využitím elektrokotle napojeného na teplárnu v Mladé Boleslavi. Zařízení slouží k regulaci přebytečné energie v síti a zároveň předchází výpadkům v dodávkách elektrické energie. Projekt označovaný v zahraničí jako Power to Heat je prvním v průmyslové energetice v České republice a je další inovací společnosti ŠKO-ENERGO, která se nyní díky němu bude podílet na zajištění stability rozvodné sítě.

ŠKO-ENERGO je výhradní dodavatel energií a energetických služeb pro ŠKODA Auto a prostřednictví své teplárny je napojeno na rozsáhlou horkovodní síť v areálu automobilky s trvalým odběrem tepla. „Projektem Power to Heat jsme rozšířili naše portfolio činností a zahájili jsme novou etapu v poskytování podpůrných služeb pro společnost ČEPS, a to unikátnějším a efektivnějším způsobem, než je dosud v České republice běžné," říká Ing. Miroslav Žďánský, který projekt elektrokotle ve společnosti ŠKO-ENERGO inicioval. Podpůrné služby jsou totiž důležitým nástrojem pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. ČEPS jako provozovatel přenosové soustavy je nakupuje od jednotlivých poskytovatelů, a to z důvodu legislativního oddělení výroby a přenosu elektrické energie.

Aktivací podpůrných služeb je do soustavy dodána potřebná regulační energie, která reaguje na operativní změny ve výrobě a dodávce elektrické energie. Pro jejich poskytování je zapotřebí, aby měl daný dodavatel k dispozici dostatek certifikovaných zařízení s potřebnými technickými parametry. Jednou z možností, jak zajistit potřebný regulační rozsah na elektrárenských blocích, je právě instalace výkonných elektrických kotlů. Ty totiž umožní do 15 minut akumulovat přebytečnou energii v soustavě. Instalovaný výkon kotle v Mladé Boleslavi je 15 MW, v provozu může být až 7200 hodin za rok při průměrném výkonu 10,5 MW. Kotel využívá špičkovou norskou technologii Parat.

Elektrodový kotel šetří dvakrát

Základní funkcí projektu je dodávka tepla do horkovodní sítě ŠKODA Auto a podpora pro zajištění rovnováhy v rozvodné síti ČEPS prostřednictvím poskytování podpůrných služeb.

Základem technologie je elektrodový kotel podobný obřímu boileru, který převede elektrickou energii na teplo – ohřívá vodu ve válcové nádrži. K ohřevu slouží systém ponořených elektrod napájených VN napětím 6,3 kV. Voda se ohřívá cirkulací v kotli přes horní komoru, kde jsou zavěšené elektrody.

Nádrž kotle je natlakovaná dusíkem nebo jiným inertním plynem, protože důležitým parametrem souvisejícím s optimální funkcí kotle je vodivost (konduktivita) vody a inertní plyn ji udržuje na stálé hodnotě. Aby měl kotel správný výkon, musí se vodivost nepřetržitě sledovat a překročí-li nastavenou hodnotu, aktivuje se automatické odpouštění vody.

V projektu Power to Heat ve ŠKO-ENERGO je elektrodový kotel vybaven tepelným výměníkem pro přenos tepla z primární strany (elektrický kotel) na sekundární stranu (síť dálkového vytápění). Proud horké vody na sekundární straně výměníku převezme teplo generované elektrodovým kotlem a předá jej do sítě dálkového vytápění. Systém elektrodového kotle je zpětným a přívodním potrubím připojen ke stávajícímu systému horké vody a u každého přípojného místa je instalován uzavírací ventil. Čerpadlo s frekvenčním měničem pak reguluje průtok horké vody přes sekundární tepelný výměník.

Teplo předávané elektrodovým kotlem horké vodě na sekundární straně výměníku je nepřetržitě monitorováno měřicím zařízením před výměníkem. V okruhu výměníku tepla jsou instalovány teplotní a tlakové spínače, aby se zabránilo provozu bez průtoku horké vody přes sekundární výměník. Elektrodový kotel má vlastní zařízení na udržování žádané teploty – k tomu slouží horká voda z přívodního potrubí. Aby nedocházelo k úniku horké vody do primární strany elektrodového kotle, používá se další tepelný výměník, který zajistí rozdělení průtoku mezi primární a sekundární stranou elektrokotle. Tento systém udržuje na primární straně žádanou teplotu a umožňuje jeho rychlé spuštění.

Elektrodový kotel lze tedy provozovat ve dvou módech – v režimu ohřevu, kdy kotel vyrábí teplo dle poptávky nastavené provozovatelem a v režimu rovnováhy rozvodné sítě, kdy dokáže během čtvrt hodiny stáhnout přebytečnou energii v síti o 15 MW.

Řešení Siemens na míru

Společnost Siemens participovala na tomto výjimečném projektu jakožto dodavatel kompletního elektro řešení a řídicího systému Simatic S7-300. Tento řídicí systém byl zvolen kvůli rozhraní a funkci pro-kontrol. Bylo totiž nutné zajistit kompatibilitu mezi řídicím systémem teplárny, který je od jiného dodavatele a nepatří již mezi nejnovější, kotlem a společností ČEPS, která si kotel dálkově sama spíná.

Řídicí systém Simatic S7-300 umožňuje komunikaci mezi všemi třemi stranami a umí posílat každou vteřinu informace o vzorkování, které požaduje ČEPS. Jde o svorkové hodnoty z generátoru, dvou turbín a elektrokotle a z těchto dat se vypočítává energie, kterou teplárna buď odebírá, nebo dodává.

Mimořádností této zakázky je také sama skutečnost, že Siemens dodal poprvé VN rozváděče do společnosti ŠKO-ENERGO. Konkrétně se jednalo o odbočku z trafa, kam bylo nutné přidat omezovací reaktory, VN odpojovač, který umí tuto větev vypnout, a 6kV kobka, kde je odpínač a vypínač pro časté spínání kotle, které bylo nutné zajistit pro jeho správnou funkci. Na jedné turbíně přibyla také nová rozdílová ochrana Siemens SIPROTEC.

Největším přínosem pro zákazníka však bylo celé řešení, které tým Siemens Industry Services pod vedením Romana Sluky a Jaroslava Nováka vymyslel a zrealizoval. Na základě pozitivních referencí ze společnosti ŠKO-ENERGO, kde Siemens dlouhodobě působí, přišla nabídka, zda by se tohoto složitého úkolu ujal.

„Měli jsme připravený projekt na ukládání elektrické energie prostřednictvím elektrokotle a zvolenou technologii," říká Miroslav Žďánský ze společnosti ŠKO-ENERGO. „Potřebovali jsme však partnera, který by přinesl řešení, jak zařízení připojit a propojit všechny účastníky, aby celý projekt správně a efektivně fungoval. A to se díky týmu Siemens Industry Services podařilo a kotel jsme koncem listopadu úspěšně spustili do zkušebního provozu," dodává Miroslav Žďánský.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.