Města

Světlo na míru – Inteligentní pouliční osvětlení

Pavel Olivík
0

Siemens dodává inteligentní systémy pouličního osvětlení, které spotřebují výrazně méně energie, s odpovídajícím snížením emisí CO2. To jsou přínosy, které ocení životní prostředí i rozpočty příslušných provozovatelů.

Mnozí jistě důvěrně znají pohled z okénka letadla při letu za tmy nad obydlenými oblastmi. Zejména v pozdějších nočních hodinách přímo bije do očí množství umělého světla, které zaplavuje liduprázdné ulice i silnice s téměř nulovým provozem. Kromě zbytečného plýtvání energiemi již odborníci v této souvislosti delší dobu upozorňují také na nežádoucí důsledky tzv. rušivého světla (častěji je však používán nepřesný a méně výstižný termín „světelné znečištění“, což je v současné jazykové praxi, a to i na odborné úrovni, žel velmi rozšířený nešvar), které představuje vážný problém pro řadu živočichů a rostlin, a v neposlední řadě i pro samotného člověka, byť si to sám dosud příliš neuvědomuje. Rušivé světlo má například prokazatelný negativní vliv na lidské zdraví.

Maximální bezpečnost, minimální náklady

To jsou všechno společně s rostoucím tlakem na trvale udržitelný rozvoj, ochranu životního prostředí, ochranu klimatu a snižování emisí vážné argumenty, které vedou k hledání lepších řešení. Mezi ně patří systémy inteligentního pouličního osvětlení společnosti Siemens, které jsou založeny na principu maximální bezpečnosti při minimálních provozních nákladech. Prvním krokem při optimalizaci pouličního osvětlení je výměna konvenčních zdrojů světla za hospodárné diody LED. S rostoucím věkem pouličního osvětlení rostou také provozní náklady, a to jak z hlediska spotřeby energie, tak i údržby. Moderní osvětlovací systémy Siemens naopak nabízejí velmi spolehlivé a hospodárné osvětlení s velmi výhodnými náklady, díky nimž je návratnost investice nečekaně rychlá. Například řada pouličních svítilen Siemens Siteco SL10 sníží spotřebu energie o 65 až 70 %. K tomu je nutné připočítat ještě výrazně delší životnost osvětlení s diodami LED v porovnání s dosud používanými konvenčními zdroji světla. Druhým krokem je inteligentní řízení osvětlení na základě různých parametrů. Provozovatelé osvětlení mohou nastavit zapínání a vypínání osvětlení podle času a v mnoha obcích se prosazuje také snižování intenzity světla v nočních hodinách na polovinu. Softwarové řízení však může být ještě mnohem sofistikovanější. Například systém řízení osvětlení VIA LUMEN umožňuje v kombinaci s centrálou pro řízení dopravy Sitraffic Concert zapínat a vypínat jednotlivé svítilny a regulovat intenzitu jejich světla v závislosti na aktuální intenzitě dopravy. Pokud měřicí stanice detekují průjezd malého počtu vozidel, intenzita světla se odpovídajícím způsobem sníží. Pilotní projekt v německém Düsseldorfu prokázal, že jen tímto způsobem lze v praxi snížit spotřebu elektrické energie o 30 %. Výše uvedený projekt byl realizován na čtyřproudové hlavní dopravní tepně v severní části Düsseldorfu, která se vyznačuje velkými výkyvy intenzity dopravy v průběhu dne. Během ranní dopravní špičky a významných sportovních akcí na ní převládají kolony popojíždějících vozidel, v pozdních nočních hodinách je však prakticky bez provozu.

Osvětlení, které je opravdu chytré

Siemens vyvinul pro tento úsek inteligentní řešení na základě systému řízení pouličního osvětlení VIA LUMEN. Osvětlení se automaticky přizpůsobuje aktuální intenzitě dopravy a zároveň využívá celou řadu komponentů již existujícího telematického systému městské infrastruktury. Dalšími parametry, které řídicí software zohledňuje, jsou například také povětrnostní podmínky (mlha, déšť) a probíhající práce na silnici. Pro jakoukoli dopravní situaci a libovolnou skupinu svítidel lze navíc kdykoli implementovat individuální program osvětlení. Dojde-li k přerušení komunikace mezi řídicí jednotkou a svítidlem, přichází ke slovu nouzové nastavení, které automaticky aktivuje úroveň osvětlení pro intenzivní dopravu. Spotřeba energie se zaznamenává průběžně a slouží k důkladným analýzám za účelem další optimalizace. Statistiky potvrzují, že kritické dopravní situace vyžadují zvýšení intenzity osvětlení v noci jen každých dvacet hodin. Díky tomu lze po zbývajících 95 % času ušetřit 60 až 90 % energie. Celkové roční úspory elektrické energie v uvedené ulici Danzinger Strasse činí v současnosti 108 MWh. Není tedy divu, že město Düsseldorf obdrželo za svůj pozoruhodný projekt prestižní ocenění German Telematics Award v kategorii „Best Practice 2012“ od ministerstva dopravy Dolního Saska. Systémy pouličního osvětlení Siemens tak mohou výrazně přispívat k nákladově efektivnímu a zároveň ekologickému osvětlení veřejných prostranství a komunikací ve městech a obcích, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti a všech praktických přínosů, které veřejnost od pouličního osvětlení očekává.

Pouliční svítilny Siemens Siteco SL10 sníží spotřebu energie o 65 až 70 %.

 

Zdroj fotografií: Bigstock

Diskuze k článku

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit přes facebook. Přihlásit se

Vaše komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.

Mohlo by vás zajímat

 
Galerie