Města

Chytré nemocnice

Pavel Záleský
0

Stárnutí populace. Civilizační choroby. Nové a exotické nemoci. Tlak na kvalitu zdravotní péče, bezpečnost a pohodlí pacienta. Ale současně požadavek na maximální efektivitu vynakládaných prostředků, zkracování pohybu v zařízení, nedostatek odborného personálu nebo otázky kolem ochrany osobních dat. To všechno jsou témata, která stojí před nemocničními zařízeními a předurčují jejich budoucí podobu.

Řada současných výzev naštěstí má nebo brzy bude mít technologické řešení. Stále důležitější roli bude hrát pokročilá diagnostika, bez které si nelze efektivní léčbu představit. Bude pokračovat trend digitalizace hlavních procesů, kterým již většina našich nemocnic prošla. Jejich management se postupně naučí s nashromážděnými daty pracovat. Výsledky analýz pomohou zlepšit plánování, lépe využívat dostupné zdroje a standardizovat kvalitu poskytované péče. A výrazného zeštíhlování se dočkají i obslužné procesy. Pojďme se na chytrou nemocnici blízké budoucnosti podívat.

Pokročilá diagnostika

Spolehlivá a včasná diagnostika je základem úspěšné, k pacientovi šetrné a nákladově únosné terapie. Bude proto hrát stále významnější roli při rozhodování lékařů o volbě nejvhodnějších postupů. Prosazovat se budou nové diagnostické metody. Díky pokrokům v molekulární biologii a růstu výkonu výpočetní techniky se například brzy stane běžnou analýza genomu pacienta.

Snahou diagnostiky je také minimalizovat dopady na vyšetřovaného. Snižuje se dávka záření nutného pro snímkování i množství odebíraného biologického materiálu pro laboratoř. Vyšetření se urychluje, což pacientům zkracuje čekání a nemocnici šetří náklady díky intenzivnějšímu využití přístrojového vybavení. Hybridní přístroje kombinující doposud oddělené zobrazovací technologie přinášejí nové možnosti pohledu do lidských útrob a potřebné snímky pořídí během jediného vyšetření. Chytrá řešení, jako třeba robotické rentgeny, omezují na nutné minimum také manipulaci s pacientem.

Technologie postupně přebírá některé činnosti doposud prováděné specialisty. Například automatický laboratorní systém Aptio převezme odběry, připraví z nich vzorky a provede na nich potřebné testy. Vytíženým odborníkům tak zbývá více času na interpretaci výsledků a komplikované případy. Snižuje se i chybovost, zkracuje se čekání na výsledky (hlavně v ranní špičce) a klesají náklady.

Propojená nemocnice

Dávno pryč jsou doby, kdy snímky z rentgenu přenášel z radiologie na chirurgii zřízenec. O data pacientů se dnes starají nemocniční informační systémy. Informace o pacientech jsou uloženy na jednom centrálním místě a jsou okamžitě dostupné všem specialistům podílejícím se na léčbě. Současně jsou lépe zajištěny proti ztrátě nebo zneužití.

Snímky z radiologie proudí v digitální formě do systémů, jako je Syngo, Phoenix nebo Teamplay. Ty kromě zajištění okamžité dostupnosti také umožní lépe porovnávat snímky z různých přístrojů nebo ohlídají konzistentní podmínky při opakovaných vyšetřeních v průběhu terapie, při chronických nemocech nebo klinických studiích.

Práce s daty

Nemocnice produkují díky digitalizaci procesů obrovská množství dat. Jejich pečlivá analýza umí přinést zajímavý pohled na chod celého nemocničního zařízení, efektivitu jeho procesů a doposud skryté trendy.

Příkladem může být práce s protokoly zobrazovacích přístrojů v systému Teamplay. Toto intuitivní cloudové řešení umožňuje sledovat vytížení jednotlivých přístrojů a obsluhujícího personálu, upozorní na problematické procesy nebo nedodržování postupů při jednotlivých vyšetřeních. Také pomáhá stanovit optimální dávku záření, zaznamenává ji do protokolu a porovnává s jinými vyšetřeními obdobného typu. Ve formě anonymizovaných agregovaných dat je navíc možné porovnávat dosahované hodnoty s výsledky obdobných poskytovatelů zdravotní péče. Na světě je každý den provedeno více než milion vyšetření na zobrazovacích přístrojích Siemens Healthcare. Báze pro objektivní benchmarking je tedy dostatečná.

Obslužné procesy

Odborníci předpovídají, že se ve zdravotnictví ve velké míře uplatní specializace a konsolidace. Vznikat mají větší subjekty s pracovišti specializovanými na určité choroby. Přinést to má vyšší úspěšnost léčby při nižších nákladech.

Pokud se má vize naplnit, musí se tomu přizpůsobit vnitřní procesy nemocnic. S mnoha z nich pomohou digitalizace a automatizace, které umožní například lepší operativní i investiční plánování, efektivnější využití zdrojů, odbourání zbytné administrativy nebo zrychlení procesů napříč nemocnicí. S těmi dalšími pomůže outsourcing a chytrá řešení. Příkladem může být třeba nové zařízení Converter, které díky rozmělnění a sterilizaci přemění stále rostoucího množství nemocničního infekčního odpadu na neškodný prášek o třetinovém objemu.

Zdroje: Siemens, BIGSTOCK

Diskuze k článku

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit přes facebook. Přihlásit se

Vaše komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.

Mohlo by vás zajímat

 
Galerie